Наукові записки 5-6 (91-92), 2017

Наукові записки 5-6 (91-92), 2017

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2017 / 5-6 (91-92) – 408с.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

РОЗДІЛ I. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ

Литвин В. Політичне лідерство: теорії і реалізації сучасного світу

Перегуда Є. Діалектика соціального та національного визволення у поглядах українських революціонерів кінця ХІХ – початку ХХ ст.: історична стежка залежності

Бевз Т. «Українська революція» у науковому дискурсі: суперечності оцінок і висновків

Бойко Н. Неформальна соціально-політична online комунікація – новітній чинник соціальної напруженості в сучасному суспільстві

Бушанський В. Екзистенціальний підхід до концептуалізації часу

Бушанський В. Концептуальні метафори і трансгуманізм

РОЗДІЛ ІI. КОНСОЛІДАЦІЯ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ЧИННИКИ І ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН

Майборода О. Консолідація українського суспільства в умовах російської агресії: проблема пошуку оптимальних політичних рішень

Поліщук Ю. Поняття «суспільна консолідація» у вітчизняному політологічному дискурсі

Римаренко С. Глобалізація та криза ідентичності

Кривицька О. Криза інтеграції у контексті перспективи консолідації українського суспільства

Кулик В. Державна політика та громадська думка щодо пам’яті й мови в Україні після Євромайдану

Рябчук М. «Майже один народ». Особливості використання пропагандистської міфологеми в умовах неоголошеної війни

Лісничук О. Пошуки формули «нового суспільного договору» після Євромайдану

Набок С. Простір і пам’ять: на перехрестях контекстів

РОЗДІЛ ІIІ. ЕТНОПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ

Реєнт О., Лисенко О. Проблеми організації духовно-релігійного життя в контексті Української революції (1917-1921)

Калакура О. Етнополітичний дискурс наслідків Голодомору 1932-1933 рр. для національних меншин УСРР

Ковач Л. Суспільно-політичний розвиток Закарпаття у міжвоєнний період в оцінках вітчизняних і зарубіжних науковців

Ніколаєць Ю.О. Національні меншини України у роки Другої світової війни у контексті етнополітичних практик воюючих сторін: науковий дискурс

Коцур В. Вплив російського чинника на етнонаціональні процеси в Україні в 1990-х рр.

Ляшенко О. Кількісні дані як джерело дослідження національних меншин

Бортнікова А. Проблеми методології дослідження інституту міського самоврядування в умовах запровадження магдебурзького права (на прикладі Волинської обл.)