Парламентські вибори 2012 року в Україні, Наукові дослідження.

Парламентські вибори 2012 року в Україні, Наукові дослідження.

Парламентські вибори 2012 року в Україні, Наукові дослідження. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 364 с.
ISBN 978-966-02-7040-4

У збірник увійшли наукові дослідження учасників міжнародної науково-практичної конференції «Парламентські вибори 2012 року в Україні», в яких проаналізовано найактуальніші питання парламентської виборчої кампанії 2012 р. зокрема розглянуто політичні і правові засади виборчого процесу в Україні, ідеологічні особливості виборів, маркери ідентифікацій політичних партій, досліджено виборчі технології, які використовувалися як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях. Охарактеризовані наслідки і можливі сценарії розвитку політичних подій після парламентських виборів.

У збірнику представленні дослідження не тільки вітчизняних, а й американських польських, російських науковців.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ПОЛІТИЧНІ І ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

Paul DAnieri The 2012 Parliamentary Elections of and the distribution of Power in Ukraine

Wawrzyniec Konarski Political class and its detegitimisation in the system of power at the example of Poland and Ukraine

Марія Кармазіна Fake – структури і mock-об’єкти у контексті виборів до Верховної Ради України 2012 р.

Henry E. Hale Ukraine’s 2012 Parliamentary Elections and the Restoration of Patronal Presidentialism

Юрій Ключковський Дотримання європейських демократичних виборчих стандартів під час парламентських виборів 2012 р.: законодавчі гарантії і правозастосовна практика

Юрій Якименко Парламентські вибори  – 2012: вплив суспільних поділів, електоральної стратегії на перспективу розвитку партійної системи

Юрій Коргунюк Россия и Украина: сравнительный анализ структуры электоральных размежеваний

Юрій Шведа Політичні партії України: «виборчі партії» чи виборчі проекти

ІДЕОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ 2012 РОКУ

Анатолій Романюк Ідеологічні маркери програм та виборчих маніфестів парламентських партій України (за результатами парламентських виборів 2012 р.)

Наталія Ротар Маркери ідентифікації у передвиборчому дискурсі парламентських партій України

Маргарита Чабанна Ідеологічні засади ультраправих політичних партій: український контекст

Наталія Беліцер Електоральний успіх ВО «Свобода»: причини й очікування

В’ячеслав Яремчук Вибори – 2012 і «лівий поворот» в Україні: складові невдачі

Максим Стрипко Роль соціальних мереж Інтернету у парламентській виборчій кампанії 2012 року в Україні

ВИБОРЧІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПАРЛАМЕНТСЬКІЙ КАМПАНІЇ 2012 РОКУ: ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИЙ І РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ

Андрей Баранов Политические партии Украины на парламентских выборах 2012 г.

Олександр Висоцький Легітимаційні технології політичних сил в Україні та їх результативність у здобутті підтримки суспільства на парламентських виборах 2012 р.

Лариса Кочубей Використання фреймів у виборчій кампанії 2012 року в Україні

Valentyna Romanova Multi-Level Party Competition in Ukraine: the 2012 parliamentary elections vs the 2010 elections

Тетяна Бевз Особливості виборчих технологій Об’єднаної опозиції «Батьківщина» у парламентській кампанії 2012 р.

Юрій Остапець Участь політичних партій у парламентських виборах 2012 року: загальнонаціональний та регіональний вимір (на прикладі Закарпатської області)

Віталій Лебедюк Фінансова ефективність виборчої кампанії кандидатів-мажоритарників на парламентських виборах 2012 р. (на прикладі Рівненської області)

Пьотр Андрусєчко Специфіка виборчої кампанії 2012 р. у Дніпропетровській області (з погляду міжнародних місій спостерігачів)

Павло Мяло, Володимир Пашков Використання «брудних» виборчих технологій у Запорізькій області під час парламентських виборів 2012 року

РЕЗУЛЬТАТИ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ: НАСЛІДКИ І МОЖЛИВІ СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНИХ ПОДІЙ

Олексій Валевський Загроза колапсу реформаторського потенціалу українських партій: підсумок парламентських виборів 2012 року

Юрій Мацієвський Політичні партії і політичний режим після виборів 2012 року

Аліна Зуйковська Парламентські виборі 2012 р. в Україні у дзеркалі західних ЗМІ

Ігор Доцяк Парламентські вибори в Україні 2012 року: політико-економічний вимір

Відомості про авторів