Політична система України: конституційна модель та політичні практики

Політична система України: конституційна модель та політичні практики

Політична система України: конституційна модель та політичні практики : монографія / кол. авт.: Зеленько Г. І. (кер., наук. ред.) та ін. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2023. 536 с.
ISBN 978-617-14-0109-9

Монографія присвячена дослідженню інституційної, нормативно-правової та інформативно-комунікативної підсистем політичної системи України з точки зору поєднання формального та реального конституціоналізму. Досліджуються неполітичні інститути – організації громадянського суспільства, фінансово-промислові групи, медіа, які безпосередньо впливають на характер політичної системи та політичні практики.

Видання розраховане на політиків, експертів, науковців, студентів та аспірантів та усіх, хто хоче розібратися у тонкощах функціонування політичної системи України, зрозуміти причинно-наслідкові звʼязки і пояснити особливості політичних практик.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Вступ (Олег Рафальський)

Глава 1. Cтруктурно-функціональний вимір політичної системи України

Розділ 1. Форма державного правління: семіпрезиденталізм в українському варіанті (Олександр Майборода)

Розділ 2. Функціональна спроможність українського парламенту (Віталій Перевезій)

Розділ 3. Динаміка структури й сфер компетенції виконавчої влади в Україні (Олег Кондратенко)

Розділ 4. Проблема структурної когерентності у політичній системі України (Тетяна Бевз)

Розділ 5. Українська багатопартійність: проблеми ідеологічної строкатості та інституційної спроможності (Марія Кармазіна)

Розділ 6. Правлячий клас як продуцент змін у політичній системі (Тетяна Ляшенко)

Розділ 7. Вплив фінансово-промислових груп на функціонування політичної системи України (Світлана Брехаря)

Розділ 8. Роль громадянського суспільства у функціонуванні політичної системи України (Олена Дмитренко)

Глава 2. Нормативно-правовий порядок функціонування політичної системи України

Розділ 9. Україна як «capture state»: теологічний конституціоналізм та реальна політика (Галина Зеленько, Владислав Ковалевський)

Розділ 10. Політичні аспекти функціонування судової гілки влади в Україні (Юрій Ніколаєць)

Глава 3. Політична система і суспільне середовище

Розділ 11. Масмедіа в Україні: структура, функції та політичний вплив (Максим Кияк)

Розділ 12. Політична участь як чинник формування громадської думки та поведінкових моделей громадян (Юрій Шайгородський)

Розділ 13. Суспільно-політичні завдання повоєнного відновлення України (Наталія Кононенко)

Висновки (Галина Зеленько)

Бібліографічні посилання

Відомості про авторів