Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві / Колективна монографія.

Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві / Колективна монографія.

Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві / Колективна монографія. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 206 с.
ISBN 978-966-02-7464-8

У монографії здійснено аналіз соціально-політичних умов формування громадянської ідентичності сучасної України; окреслено основні політичні механізми утвердження громадянської ідентичності в умовах політичної модернізації; досліджено діяльність владних та управлінських інституцій, політичних партій і громадських організацій, спрямовану на конструювання громадянської ідентичності; визначено місце і роль державної політики, а також зовнішньополітичних впливів у процесі трансформації громадянської ідентичності; проаналізовано особливості залучення церкви до процесу формування громадянської ідентичності; досліджено громадянську ідентичність в політичному дискурсі друкованих засобів масової інформації і роль соціальних мереж у громадянському самовизначенні українців; окреслено перспективи розвитку системи соціально-ціннісних орієнтацій як засобу зміцнення патріотизму і духовно-моральних основ в українському суспільстві, зокрема, серед молоді, профілактики міжнаціональних конфліктів, сепаратизму, екстремізму.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Передмова (Т.А. Бевз)

Розділ 1. Позиція держави у становленні громадянської ідентичності в Україні (Т.А. Бевз)

Розділ 2. Громадяни як маркер репрезентації громадянської ідентичності (Т.А. Бевз)

Розділ 3. Політичні партії у процесі формування ринку громадянських ідентичностей (М.С. Кармазіна)

Розділ 4. Громадянська ідентичність у фокусі громадянських організацій (О.О. Зорич)

Розділ 5. Особливості залучення Церкви до процесу формування громадянської ідентичності (В.Д. Яремчук)

Розділ 6. Громадянська ідентичність в політичному дискурсі друкованих засобів масової інформації України (Н.Ю. Ротар)

Розділ 7. Новітні комунікаційні технології і громадянська ідентичність: роль соціальних мереж у громадянському самовираженні українців (А.А. Зуйковська)

Розділ 8. Громадянська ідентичність в Україні в контексті зовнішньополітичних впливів (М.С. Кармазіна)

Післямова (Т.А. Бевз)

Рекомендації (Авторський колектив)