Політичні технології регулювання міжетнічної та міжконфесійної взаємодії у новітніх українських реаліях: аналітична доповідь

Політичні технології регулювання міжетнічної та міжконфесійної взаємодії у новітніх українських реаліях: аналітична доповідь

Політичні технології регулювання міжетнічної та міжконфесійної взаємодії у новітніх українських реаліях: аналітична доповідь / За ред. д. політ. н. С.Ю. Римаренка. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 188 с.
ISBN 978-966-02-7466-2

У аналітичній доповіді, підготовленій за результатами виконання цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Гуманітарні технології як чинник суспільних перетворень в Україні», здійснено аналіз теоретичних і практичних аспектів проблеми міжетнічних та міжконфесійних відносин, викликів та ризиків у сфері міжетнічної та міжконфесійної взаємодії в Україні. Авторським колективом запропоновано моделі й можливі шляхи гармонізації відносин у соціально-гуманітарній сфері, зокрема, через осмислення змін, що відбуваються, суспільну консолідацію, реалізацію конкретних заходів реагування на виклики сучасності.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ І. Технології суспільної консолідації в умовах нової політичної реальності

РОЗДІЛ ІІ. Трансформації ідентичностей та політичної поведінки в умовах цивілізаційних зіткнень в Україні

РОЗДІЛ ІІІ. Соціокультурні та інституціональні чинники регулювання міжетнічних відносин в Україні.

РОЗДІЛ IV. Моделювання міжетнічних відносин Ризики та можливості

РОЗДІЛ V. Російський фактор у формуванні міжетнічних і міжконфесійних відносин у сучасній Україні

РОЗДІЛ VI. Політичні технології інституціоналізації релігійного поля в сучасних українських реаліях

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ