Політичний менеджмент. № 1-2. 2012.

Політичний менеджмент. № 1-2. 2012.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2012. – № 1-2. – 264 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Микола  Головатий. Концептуальні засади політичної теорії та методів її дослідження

Тетяна Андрійчук. Концепт громадянського суспільства в сучасних теоріях демократії

Ігор Іванов. Теоретико­-методологічний концепт взаємодії ідентичностей

Віктор Рубанов. Про співвідношення предметних меж політичного аналізу і аналізу політики як політико­-управлінських наукових дисциплін

Сергій Дерев’янко. Термін “референдум” у новітньому українському політичному дискурсі

Ганна Кравець. Еволюція поняття «революція» в політичній теорії: від виникнення до сучасного розуміння

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Володимир Шедяков. Мегапроект як умова існування країни

Олег Траверсе. Політичні традиції панівного класу України

Наталія Волвенко. Домінантні інтенції феномену моди у процесах трансформації політичного дискурсу

Світлана Бульбенюк. Психологічний вияв атрибутивних властивостей (форм) політичної влади

Анастасія Бондар. Соціальні мережі як інструмент формування внутрішнього і зовнішнього бренду території

Дмитро Коротков. Контреліта України в контексті електорального процесу

Юлія Кривобок. Соціальні послуги у системі соціального захисту: проблеми та перспективи удосконалення в Україні

АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Наталя Горло. Особливості політичної регіоналізації України в контексті впливу глобалізаційних процесів

Тетяна Семигіна. Охорона здоров’я у глобальному та європейському порядку денному

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

Григорій Дашутін, Олександр Штика. Національна ідея та суспільно-політичний ідеал як фактори модернізаційної політики сучасної України

Лілія Хорішко. Вплив PR­-технологій  на функціонування політичної системи

Наталія Лепська. Рекламна комунікація як символічний ресурс формування політичної компетентності

Мирослава Лісовська. Партійний бренд як засіб впливу на електорат

Ніна Ржевська. «Мозкові центри» як суб’єкти експертного середовища: функціональний аналіз

Євген Васильчук. Соціально­-політичні умови розвитку панк­субкультури у Західній Європі та США

НАЦІОНАЛЬНА І ВОЄННА БЕЗПЕКА

Олександр Вонсович. Стан національної безпеки України в сучасній геополітичній ситуації

Тетяна Стародуб. Реформування системи національної безпеки: досвід Нової Зеландії, можливості для України

Олександр Деменко. Європейська протиракетна оборона: значення для України

Софія Федина. Проблематика роззброєння у сучасній міжнародній політиці. Концепція миру через роззброєння

Михайло Гребенюк, Олег Пошедін. Європейський Союз: від економічної інтеграції до організації колективної оборони?

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Наталія Марадик. Cпецифіка демократичних транзитів у постсоціалістичних країнах (на прикладі Чеської Республіки)

Єлизавета Блінова. Державний брендінг країн Центрально­Східної Європи  (на прикладі Польщі)

Ірина Пономарьова,  Костянтин Мурза. Специфіка сепаратистських рухів  у країнах Європейського Союзу

СТОРІНКИ ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ

Катерина Гіря. Запорізьке та донське козацтво:  історіографія проблеми (XVIII – 40-ві рр. XIX ст.)

Владислав Івацький. Новогрецька мова як чинник у політичних процесах  Османської імперії та Грецької республіки у ХVIIІ-XІХ ст.

АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

Юрій Шайгородський. „Політична енциклопедія”. Київ, 2012