Політичний менеджмент. № 1. 2004.

Політичний менеджмент. № 1. 2004.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2004. – № 1. – 178 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ

Олександр Тягло. Українська наука про політику. Спроба оцінки потенціалу.

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ

Михайло Степико. Українська політична нація: проблеми становлення.

ПОЛІТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ

Володимир Горбатенко. “Аналіз майбутнього” та його роль в управлінні соціально-політичними процесами.

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

Анатолій Волинський. Стадії  політичного процесу.

Вадим Курілло. Про деякі базові засади латентології як науки.

Ірина Юрченко. Феномен  політичного  лідерства.

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Іван Бідзюра. Етапи і перспективи системних реформ в Україні.

ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІСТЬ

Микола Рибачук, Іван Шкурат. Історичні аспекти становлення виборчої системи України.

ВИБОРЧІ ТЕХНОЛОГІЇ

Лариса Кочубей. Методи соціально-психологічного впливу на електорат.

ДЕРЖАВА І ЦЕРКВА

Олег Білоус. Соціоісторичний аспект релігійності людства.

Оксана Рублюк. Перспективи реформування державно-церковних відносин.

СОЦІОЛОГІЯ

Лілія Юрженко. Соціально-політичні конструктивні зміни як умова демократичного транзиту.

Андрій Бова. Transparency International: індекс сприйняття корупції.

НАУКОВА СПАДЩИНА

Василь Мойсієнко. Ліберальна концепція держави Максима Ковалевського.

АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Тетяна Кремень. Еволюція поглядів на державний суверенітет.

ІСЛАМСЬКИЙ ФАКТОР

Володимир Кушніренко. Основні міжнародно-правові принципи шаріату.