Політичний менеджмент. № 1. 2005.

Політичний менеджмент. № 1. 2005.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2005. – № 1. – 174 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ

Володимир Горбатенко. Постмодерн і трансформація ціннісної основи людського буття.

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ

Антон Кіссе. Новітні концепції етнічного конфлікту: сутність і типологія.

Наталія Пашина. Етномовний чинник політичної ідентичності в Донбасі.

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Федір Медвідь. Українська національна ідея як детермінанта державотворчих процесів.

Людмила Пашко. Мотиваційна криза держслужбовців: причини і наслідки.

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

Олег Хорошилов. Український варіант демократизації.

Віктор Андрущенко, Ірина Табачек. Формування особистості вчителя в сучасних умовах.

Ігор Рейтерович. Політичний вимір діяльності ФПГ у державах перехідного типу.

СОЦІОЛОГІЯ

Ольга Куценко. Структурування інтересів економіко-політичних еліт у процесі ринкових перетворень в Україні.

Олена Лісеєнко. Динаміка політичного капіталу в Україні.

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

Юлія Комарова. Деякі аспекти аналізу структурної самоорганізації політичної системи.

ПАРТОЛОГІЯ

В’ячеслав Сергеєв. Стратегічне управління політичними партіями.

ДЕРЖАВА І ЦЕРКВА

Олена Романова. Релігія в державних школах США: протистояння чи взаємодія?

СВІТОВІ ПРОЦЕСИ

Олег Маруховський. Переваги та вади інформаційного суспільства.

АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Василь Сакович. Антиглобалізм: стан і перспективи.

Євгенія Тихомирова. Лобізм як складова міжнародного PR.

Камілі Дріс, Василь Чигринов. Засади демократизації політичного режиму Марокко.

МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ

Сергій Телешун. Сучасний тероризм – українські реалії.