Політичний менеджмент. № 1. 2006.

Політичний менеджмент. № 1. 2006.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2006. – № 1. – 186 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

Лариса Нагорна. Екологія політики: метафорична модель чи операційне поняття?

Сергій Кононенко. Теоретичний плюралізм суспільствознавства і пізнавальні формації політології міжнародних відносин.

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Олег Петров. Стратегії  політичних сил на парламентських виборах 2006 року.

Олег Траверсе. Політичне лідерство, національна еліта і практика модернізації суспільства.

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Ірина Кіянка. Ідея середнього класу як гаранта стабільного розвитку.

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Федір Медвідь, Михайло Гордієнко. Феномен „помаранчевої революції” в контексті розбудови громадянського суспільства.

Сергій Червонописький. Український феномен „афганського” руху.

Іванна Георгізова. Роль жіночих організацій у вирішенні соціально-економічних проблем.

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО

Олег Маруховський. Сутність концепції демократичної участі.

СОЦІОЛОГІЯ

Наталія Левковська. Динаміка ціннісних орієнтацій молоді.

Ольга Порфимович. Іміджеутворююча діяльність органів державної влади.

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ

Світлана Брехаря. Сучасні теоретичні підходи до вивчення політичної ментальності.

КОНФЛІКТОЛОГІЯ

Олена Чижова. Конфлікт як прояв прагматизму в сучасному суспільстві.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Артем Біденко. Законодавчі аспекти управління українською національною безпекою.

Андрій Іващенко, Сергій Вербицький. Нормативно-правове забезпечення стратегічного планування.

УКРАЇНА І СВІТ

Фелікс Барановський. Демократична інституціалізація в Україні: євроінтеграційний контекст.

Сергій Стоєцький. Візове питання” в українсько-польських відносинах.

НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ

Перші Курасівські читання.

Такехіро Того, Негослав Остоїч, Валентин Якушик. Проблеми міжетнічного та міжконфесійного примирення в регіоні Західних Балкан.

АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

Юрій Шайгородський, Катерина Меркотан. Багатопартійність і проблеми ідеологічної ідентифікації.