Політичний менеджмент. № 1. 2007.

Політичний менеджмент. № 1. 2007.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2007. – № 1. – 190 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

Джордж Ф. Бішоп. Ілюзія громадської думки: факт і артефакт в американських опитуваннях.

Валерій Тертичка. Суспільна політика: чи стала вона сферою наукового пошуку і прикладних досліджень в Україні?

Микола Туленков. Сутність і співвідношення понять “організація”, “самоорганізація” і “управління”.

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Валерій Бортников. “Розмежування” в Україні в контексті ціннісної ідентифікації населення.

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО

Олексій Картунов. Ідеї прийдешнього інформаційного суспільства та суспільства знань у творчій спадщині Френсіса Бекона.

Дмитро Дубов. Засоби масової інформації як якісно нові суб’єкти політичних комунікацій.

Катерина Саркісова. Електронна демократія як форма політичної комунікації в сучасному суспільстві.

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Наталія Ротар. Діалогові форми політичної участі: передумови та перспективи становлення в Україні.

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ

Максим Розумний. Фактори сучасної національної самоідентифікації українців.

Павло Єрмаков. Етнополітичний конфлікт: специфіка його прояву та розв’язання у тоталітарних і демократичних системах.

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

Євген Подмазко. Концептуальні основи політичної культури як наукової теорії.

Максим Хилько. Політична культура населення України: аналіз розвитку громадянських якостей.

Олена Проскуріна. Політико-культурний вимір Донбаського регіону.

ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС

Юрій Ганжуров. Імплементація законодавства України до європейських стандартів як комунікативний процес.

СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ

Віталій Давиденко. Соціальний діалог у формуванні політики Міжнародної організації праці.

ПОЛІТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ

Костянтин Ващенко. Основні форми і принципи дослідження політичного аналізу й прогнозу.

СТОРІНКИ ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ

Ігор Куташев. Політичні погляди гетьманів Б. Хмельницького та І. Виговського.

АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

Алла Зінченко. Державна молодіжна політика: історія формування, проблеми, перспективи.