Політичний менеджмент. № 1. 2008.

Політичний менеджмент. № 1. 2008.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2008. – № 1. – 186 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЛІТИКИ

Сергій Телешун. Нові українські політичні реалії і процес формування засад громадянського суспільства

Максим Розумний. Розвиток політичної системи України: виклики і загрози

ВИБОРИ – 2007

Валерій Бебик, Оксана Дащаківська, Ольга Охотникова. Вибори – 2007: мотивація та ефективність політичних впливів

Кирило Черкашин. Електоральна диференціація території України

Тетяна Семенюк. Фінансування політичних партій на парламентських виборах

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

Анастасія Коломоєць. Концептуальні підходи до визначення категорії “політичне насильство”

СОЦІОЛОГІЯ

Микола Туленков. Організаційні основи соціального управління як суспільного феномена

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Олександр Висоцький. Комунікація як компонента легітимаційної політики

Леся Радченко. Політичні інтереси як основа політичної діяльності

Василь Козьма. Політичні ціннісні орієнтації українського середнього класу

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Владислав Дереко. Воєнно-політичні рішення України: їх джерела та еволюція

Володимир Троцько, Василь Терещук, Лариса Троцько. Політичні аспекти професіоналізації Збройних Сил України

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Олена Клименко. Неурядові організації і боротьба за соціально відповідальний бізнес

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

Наталія Пробийголова. Політична освіта як складова політичної соціалізації молоді

АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Гульнар Іскакова, Інара Сагієва. Соціокультурні основи забезпечення прав людини

СТОРІНКИ ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ

Анатолій Костиря. Воєнно-політична спецоперація СРСР в Афганістані (1979 – 1989 рр.) як кульмінація “холодної війни”

Олександр Чувардинський. Громадянське суспільство в Україні: історичні корені

МЕТОДИКА

Лариса Бойко-Бойчук. Метод матриць: особливості застосування у політичних дослідженнях.

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

Катерина Меркотан. Політичні підсумки року