Політичний менеджмент. № 1. 2009.

Політичний менеджмент. № 1. 2009.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2009. – № 1. – 182 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

Валерій Бортников, Валерій Троценко. Деякі проблеми політичної участі громадян в умовах демократичного транзиту

Зінов’я Душкова. Теоретико-методологічні засади розгляду питання про роль особи в історії

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Олександр Шнипко. Конкурентоспроможність України до світової економічної кризи, під час… Після?

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Іван Варзар. Радикальні реформи – єдиний порятунок для України

Олександр Костенко. Корупція в Україні у світлі політичної кримінології

Ольга Піддубчак. Суспільна трансформація і проблема омолодження політикуму

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ

Світлана Савойська. Етнонаціональні проблеми русинства в контексті  мовно-політичних конфліктів

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Владислав Дереко. Громадянське суспільство як суб’єкт впливу на воєнно-політичні рішення

Ольга Боринська. Моніторинг виборчого процесу як сприяння розвитку демократії

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО

Марина Табакова. Кількісні характеристики політичного Інтернет-простору України

ГЕОПОЛІТИКА

Володимир Смолянюк. Озброєна демократія, або Демократизована зброя

УКРАЇНА І СВІТ

Павло Крупкін. Російська еліта: її імперство та можливі ризики для України

АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Богдан Юськів. Концепція і парадигми глобального управління

Ірина Алексеєнко. Національна держава: імператив трансформації

РЕГІОНАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ

Олег Ткач. Стратегії регіональної та національної інтеграції країн Латинської Америки

ІСЛАМСЬКИЙ ФАКТОР

Нахла Юсеф. Особливості правової культури країн Близького Сходу

СТОРІНКИ ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ

Іван Монолатій. Етнополітична ситуація в дуалістичній імперії: реґіональний аспект

Сергій Кальян. Єврейська громада України в політичному процесі другої половини  ХІХ – початку ХХ століття

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

Круглий стіл „Політичні підсумки року”

АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

Ігор Михальський. Європейський шлях демократичного розвитку України

Валентина Гошовська. Методи політичної аналітики і практична діяльність державних службовців