Політичний менеджмент. № 2. 2006.

Політичний менеджмент. № 2. 2006.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2006. – № 2. – 190 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Фелікс Рудич. Політичне лідерство в країнах СНД і Балтії: загальне, особливе.

Валентин Якушик. Українська революція 2004 – 2005 років. Спроба теоретичного аналізу.

ПОЛІТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ

Володимир Горбатенко. Поетапний цикл здійснення прогнозів.

ПАРТОЛОГІЯ

Микола Недюха. Ідеологія як критерій класифікації політичних партій.

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Андрій Єрмоленко. Системні недоліки розвитку Збройних Сил України на сучасному етапі.

СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ

Віталій Давиденко. Соціальний діалог: проблема досягнення стандартів Євросоюзу.

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО

Наталія Ротар. Політична участь громадян України в умовах е-демократизації.

Олексій Голобуцький. Перспективи інформаційної трансформації політичних інститутів в Україні.

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ

Антон Кіссе. Виборча система як засіб врегулювання етнічних конфліктів.

ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС

Олексій Ромашко. Українська національна ідея в дзеркалі преси.

СОЦІОЛОГІЯ

Ольга Ровенчак. Визначення та класифікації міграцій: наближення до операційних понять.

АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Валерій Бебик. Глобальне громадянське суспільство: теорія, методологія, менеджмент.

УКРАЇНА І СВІТ

Оксана Митрофанова. Українська „помаранчева революція” і Франція.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Ірина Дудко. Рада національної безпеки в системі зовнішньої політики США.

ІСЛАМСЬКИЙ ФАКТОР

Андрій Єдаменко. Ісламський фундаменталізм як політична доктрина.

АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

Олег Траверсе. Самоорганізація українського етносу: минуле і майбутнє.

Людмила Кормич. Київська влада в дзеркалі демократії.

Михайло Гордієнко. Потенціал слова в системі виховання державно-правової свідомості.