Політичний менеджмент. № 2. 2007.

Політичний менеджмент. № 2. 2007.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2007. – № 2. – 194 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ

Олександр Романюк. “Кінець транзитології” чи криза її первинної парадигми?

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

Вікторія Петренко. Особливості визначення політичної мови.

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Фелікс Рудич. Політичні лідери і стратегії реформ у країнах Центральної і Східної Європи.

Лариса Нагорна. “Війни ідентичностей”: сценарії і ризики.

Володимир Холод. Прояви закономірного в плавному і бурхливому плині політики.

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Броніслав Райковський. Політологічний аналіз виборчого процесу.

Анастасія Дегтеренко. Етнополітичні й цивільні аспекти неконституційності пропорційної системи  виборів до місцевих рад.

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Олена Клименко. “Фабрики думок”: вплив неурядових організацій на політику демократичних держав.

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

Тетяна Зубро. Інтерпретаційний підхід в концепціях політичної культури.

Світлана Денисюк. Гендерні аспекти формування іміджу політичного лідера.

ПАРТОЛОГІЯ

Валентин Войтків. Партійна система України: етапи становлення та їх особливості.

ГЕОПОЛІТИКА

Віктор Пироженко. Євроатлантичні цінності й місіонерство США: конфлікт ідеалів та національних інтересів.

В’ячеслав Соколов, Андрій Соколов. Зовнішня політика лейбористів: власний курс чи продовження політики торі?

АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Сергій Сірий. Особливості локальних війн і воєнних конфліктів в умовах глобалізації.

МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ

Марія Гуцало. Деякі теоретичні аспекти побудови сучасної антитерористичної парадигми.

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ

Павло Білак. Тайванський націоналізм: його характер і причини виникнення.

СТОРІНКИ ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ

Ігор Куташев. Політичні ідеї періоду становлення Козацької держави.

АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

Світлана Василенко, Микола Василенко. Сільські території як об’єкт управління.