Політичний менеджмент. № 2. 2008.

Політичний менеджмент. № 2. 2008.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2008. – № 2. – 174 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Фелікс Рудич. Правляча еліта: її місце і роль в утвердженні української держави

Сергій Телешун. Шлюб з розрахунку: український бізнес і політика

Юрій Шведа. Відносини виборців і політичних партій як предмет наукового аналізу

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

Галина Кохан. Метод оцінювання в політичній науці

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Ганна Малкіна. Політична відповідальність глави держави

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ

Олена Кривицька. Міжрегіональний „розкол” України: чинники поглиблення

Ігор Іванов. Двомовність і процеси політичної ідентичності в поліетнічному суспільстві

Світлана Савойська. Мовно-сепаратистські тенденції у політичному просторі України

ПАРТОЛОГІЯ

Юрій Якименко. Особливості еволюції партійної системи України у 2004 – 2007 роках

СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ

Олег Масюк. Міфологеми соціального партнерства

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Денис Сладкий. Національна ідентичність як фактор національної та міжнародної безпеки

ВОЄННА БЕЗПЕКА

Володимир Смолянюк. Воєнно-силова практика як константа цивілізаційного поступу

Володимир Пасічко. Обороноздатність держави: теоретичні основи системного дослідження

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО

Євген Ніколаєв. Постіндустріальний процес як виклик для інституту держави

АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Ірина Алексеєнко. Процеси централізації та децентралізації світу в теоретичному дискурсі

СТОРІНКИ ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ

Василь Баранівський. Вчення Карла Маркса та наслідки спроб його реалізації

АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

Валерій Денисенко. Політичні аспекти сталого розвитку суспільства