Політичний менеджмент. № 2. 2010.

Політичний менеджмент. № 2. 2010.

ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ

Фелікс Рудич. Політичний режим і народовладдя: спроба політологічного аналізу

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

Володимир Шедяков. Діагностика  постсучасного міфу

Маргарита Чабанна. Неоінституційний підхід до аналізу процесу прийняття політичних рішень

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Юрій Мацієвський. Еліти в Україні до і після „помаранчевої революції” Олександр Швирков. Нова роль інтелектуалів в умовах сьогодення

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Ірина Кресіна, Лариса Лойко, Віра Явір. Концепція державної етнонаціональної політики України (Проект)

Тетяна Андрійчук. Прозорість як принцип державної комунікативної політики

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ

Олена Кривицька. Дезінтегративна складова етнічної маркеризації України

ФУТУРОЛОГІЯ

Володимир Горбатенко. Вікна в майбутнє: перспективи становлення галузевої футурології

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО

Дмитро Дубов. Кіберкомунізм як спроба адаптації марксистських ідеологій до викликів інформаційного суспільства

ГЕОПОЛІТИКА

Олена Кіндратець. Проблеми війни і миру в третьому тисячолітті

АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Сергій Сірий. Чинники конфліктності в міжнародних соціально-економічних і політичних процесах

РЕГІОНАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ

Марина Шульга. Критерії європейської ідентичності

МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА

Олена Селезньова. Міжнародна енергетична безпека: політичний концепт

ВОЄННА БЕЗПЕКА

Євген Горбунов, Степан Возняк, Олексій Соловей. Геополітичні закономірності розвитку глобального світу

ПРАВОЗНАВСТВО

Алла Сіленко. Інститути судової влади України: дослідження вітчизняних науковців

СТОРІНКИ ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ

Віталій Ханстантинов. Розвиток ідей терпимості/толерантності в добу Середньовіччя

АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

Олексій Кресін. Стан і перспективи розвитку порівняльного правознавства