Політичний менеджмент. № 2. 2011.

Політичний менеджмент. № 2. 2011.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2011. – № 2. – 186 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЛІТИКИ

Фелікс Рудич. Політичний режим в Україні: спроба політологічного аналізу

Василь Кремень, Василь Ткаченко. Толерантність як імператив: національна ідентичність в добу глобалізації

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Сергій Телешун, Світлана Ситник. Механізми правового забезпечення реалізації засад публічної політики

Володимир Шедяков. Стратегічне управління модернізацією країни: межі, можливості, оптимізація впливів

Юрій Шайгородський. Аксіометрія державної молодіжної політики

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

Тарас Кравченко. Політичний конфлікт в умовах демократичних політичних систем

Олександр Модліцький. Політико-юридичні проблеми визначення змісту та елементів цивільно-процесуальних відносин

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Олександр Швирков. Партія-ФПГ як ключовий елемент української партійної системи

Олег Траверсе. Політичне лідерство як universum

Михайло Дем’яненко. Популізм: засоби маніпулятивного впливу на електорат

Ігор Клим. Особливості діяльності Верховної Ради України в періоди політичних криз

Євген Васильчук. Тенденції політичної ідеологізації радянсько-російської панк-ідеології

ПАРТОЛОГІЯ

Юрій Пивоваров. Програмові засади українських політичних партій у дихотомії „націоналізм – демократія”

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Максим Паламарчук. Національна безпека: діалектика застосування широкого і вузького підходів

ВОЄННА БЕЗПЕКА

Юрій Недзельський. Програма „Партнерство заради миру” та особливості приєднання до неї України

УКРАЇНА І СВІТ

Тетяна Сидорук. Внутрішньополітичні фактори стримування євроінтеграційного курсу України

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Артем Сапсай. Сучасна ООН як дорадчий інститут глобального управління

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Тамара Ковальова, Юлія Каплан. Особливості виборів до регіональних рад у країнах – членах Європейського Союзу

Ганна Негуляєва. Особливості функціонування тіньових урядів у деяких західних країнах