Політичний менеджмент. № 3. 2005.

Політичний менеджмент. № 3. 2005.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2005. – № 3. – 186 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Володимир Кафарський. Україна – ЄС: нові перспективи націотворення

Андрій Єрмоленко. Збройні Сили України як базовий компонент воєнної організації держави

ФОРМИ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ

Марія Кармазіна. Деякі особливості президентства на пострадянському  просторі (1991 – 2004 рр.)

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ

Олена Кривицька. Конфліктний вимір етнонаціонального розвитку України

Алла Леонова. Діяльність координаційних і консультативно-дорадчих органів з питань етнонаціональної політики

ВИБОРИ–2004

Тетяна Андрущенко. Зовнішні чинники президентської виборчої кампанії 2004 року

Віталій Перевезій. Церква і вибори: хроніка „помаранчевої” революції

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

Максим Розумний. Український персоналізм як фактор політичної культури

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО

Ольга Зернецька. Трансформації віртуального простору та парадигми впливу мас-медійних дискурсів

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Оксана Михайловська. Держава і розвиток інститутів громадянського суспільства

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

Віталій Кривошеїн. Імідж як категорія системології політичного світосприйняття

Олег Траверсе. Семантичне поле понять „політичне лідерство/керівництво” в політології

Ігор Поліщук. Виборчий процес як детермінанта сучасної політики

УКРАЇНА І СВІТ

Сергій Стоєцький. Концепція стратегічного партнерства в політиці Республіки Польща щодо України

Євген Рябінін. Перспективи транскордонного співробітництва регіонів України і Росії

РЕГІОНАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ

Олесь Андрійчук. Євроскепса як невід’ємна складова Європейської Унії

ПОСТАТІ

Ігор Куташев. Суспільно-політичні погляди Станіслава Оріховського

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

Анатолій Круглашов. Україна – Білорусь: взаємини потребують нових підходів