Політичний менеджмент. № 3. 2006.

Політичний менеджмент. № 3. 2006.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2006. – № 3. – 190 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

Олександр Висоцький. Легітимаційна політика: поняття і сутність.

Віктор Пироженко. Методологія операціоналізації основних понять національної безпеки: гуманітарна складова.

Олександр Романюк. Моделі посткомуністичних трансформацій.

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО

Алла Сіленко. Цифрова нерівність як глобальна соціально-політична проблема.

Олена Проскуріна. Політико-правові аспекти розвитку інформаційного суспільства в Україні.

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Олександр Чувардинський. Історична рефлексія поняття „громадянське суспільство” та його філософська еволюція.

Оксана Михайловська. Інститути громадянського суспільства і формування ідеології модернізації в Україні.

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Олег Траверсе. Політичне лідерство і його роль в суспільно-політичних перетвореннях.

Станіслав Шумлянський. «Мовне питання» після парламентських виборів: від політичної кон’юнктури до державної політики.

ПОЛІТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ

Валерій Приходько. Базові засади аналізу політичної ситуації.

ФОРМИ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ

Марина Зелінська. Інститут президентства в Україні в контексті конституційної реформи.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Іван Шаблінський. Фундаментальна загроза національній безпеці.

Артем Біденко. Законодавчі аспекти управління національною безпекою за рубежем.

СОЦІОЛОГІЯ

Андрій Бова. Корупція у суспільстві, що трансформується.

АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Сергій Біляцький, Наталія Ярова. Феномени соціальних перетворень.

ПОСТАТІ

Лариса Кобута. Сутнісні засади соціал-демократії в політичних поглядах В. Левинського.

АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

Юрій Ганжуров. Наукова школа політичної лінгвістики.

Борис Ткач. Афганістан: історіографія „тієї” війни.

Валерій Бебик. Модерні болгарські терни парламентської демократії.