Політичний менеджмент. № 3. 2007.

Політичний менеджмент. № 3. 2007.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2007. – № 3. – 194 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЛІТИКИ

Микола Михальченко. Політичні ризики в сучасній Україні: виклики й відповіді.

Володимир Горбатенко. Ціннісні аспекти реформування політичної системи України.

Олександр Вишняк. Від авторитарного президенціалізму до парламентської демократії.

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Василь Ткаченко. Україна: проблеми національної ідентичності.

Валерій Бортников. Особливості участі громадян в концептуальних моделях демократії.

Наталія Вінничук. Типологія політичної опозиції.

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Олександр Павлов. Сільська територіальна громада як складник політичної системи суспільства.

ФОРМИ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ

Марина Зелінська. Можливі моделі розвитку інституту президентства в Україні.

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Олександр Чувардинський. Групи інтересів у громадянському суспільстві.

В’ячеслав Сергєєв. Лобізм в Україні: можливості неурядових організацій.

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО

Алла Сіленко. Інформаційні технології – новий імпульс для пошуку парадигми майбутнього суспільства.

Андрій Готун. Еволюція процесу виборчих кампаній в мережі Інтернет.

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

Гульнар Іскакова. Політичні процеси на пострадянському просторі: тенденції, протиріччя, перспективи.

Віктор Андрусів. Нормативний дискурс формування європейської ідентичності.

ПАРТОЛОГІЯ

Катерина Меркотан. Трансформація європейських партійних систем: уроки для України.

ДЕРЖАВА І ЦЕРКВА

Віталій Перевезій. Новий закон про свободу совісті – засіб подолання чи загострення релігійної напруги?

СТОРІНКИ ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ

Володимир Кафарський. Національний комунізм та його вплив на політичну організацію суспільства.

ІНФОРМАЦІЯ

Вчені визначають пріоритетні напрями досліджень Україна в глобалізованому світі.

АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

Анатолій Стьопін. Важливий чинник розбудови незалежної України.