Політичний менеджмент. № 3. 2009.

Політичний менеджмент. № 3. 2009.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2009. – № 3. – 194 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ

Володимир Євтух. Міжкультурний діалог: ефективний конструкт інтегративного розвитку поліетнічних суспільств

Юрій Шайгородський. Міфогенеза в системі політичної теорії

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

Василь Кремень, Василь Ткаченко. Філософія історичного дискурсу в час політизації історії та історизації політики

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Микола Рибачук, Броніслав Райковський. Аналіз концепцій сучасних моделей виборчих систем

Марія Кармазіна. Еволюція структури президентського Cекретаріату

Федір Саганюк, Ігор Романов, Олексій Соловей. Обороноздатність держави: шляхи її посилення

ФОРМИ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ

Наталія Латигіна. Основні критерії, принципи та рівні здійснення демократії

Андрій Бредіхін, Марина Зелінська. Особливості трансформації політичної системи в Аргентині

СОЦІОЛОГІЯ

Микола Туленков. Концептуалізація понять „менеджмент” і „управління” в сучасному науковому дискурсі

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Анжела Акайомова. Маркетингові підходи до формування успішного іміджу політика

Ярина Лазарук. Консолідація демократії в Іспанії: політико-правовий вимір

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Євген Цокур. Етапи становлення громадянського суспільства в Україні в контексті забезпечення легітимності політичної влади

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО

Олена Проскуріна. Інформаційна стратегія України в сучасному геополітичному просторі

ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА

Ольга Венгер. Особливості становлення гендерної демократії в Україні

ВИБОРЧІ ТЕХНОЛОГІЇ

Олена Дузь. Інформаційно-комунікаційні технології як складова парламентських виборів

ГЕОПОЛІТИКА

Самір Абдуллаєв. Сучасний міжнародно-правовий статус Каспійського моря

АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Ірина Кресіна, Олена Стойко. Нелегальна міграція: проблеми протидії та правового регулювання

МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ

Сергій Логвиненко. Етнотероризм сьогодні і завтра

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

Катерина Меркотан. Круглий стіл „Молодь та європейські цінності”

Олексій Кресін. Симпозіум „Дні порівняльного правознавства”