Політичний менеджмент. № 3. 2010.

Політичний менеджмент. № 3. 2010.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2010. – № 3. – 190 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

Тетяна Татаренко. Баланс інтересів як умова територіально­політичного розвитку українського простору

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Наталія Лікарчук. Світовий досвід використання концепції політичного бенчмаркінгу

Наталія Лепська. Функціональні ресурси і структурний потенціал політичної компетентності

ФОРМИ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ

Тетяна  Панченко. Еволюція  доктрини субсидіарності: ціннісний вимір

ПАРТОЛОГІЯ

Наталія Ісхакова. Особливості функціонування політичних партій в процесі демократизації сучасного суспільства

Сергій Череватий. Політична ідеологія як складова суспільної свідомості

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ

Віктор Пироженко. До питання розширеного трактування націоналізму

Світлана Савойська. Українсько­російський білінгвізм як конфліктогенний фактор мовно­політичного протистояння

СОЦІОЛОГІЯ

Микола Туленков. Критеріальні засади оцінювання ефективності організаційної взаємодії  в соціальному управлінні

ПОЛІТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ

Анжела Акайомова. Комунікація Державної Думи Росії: два етапи розвитку

Петро Олещук. Ефективність інтернет­блогу як засобу політичної комунікації

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Максим Розумний. Формування національної ідентичності як пріоритет політики безпеки

МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА

Євгеній Єнін. Політичні конфлікти і формування системи міжнародної безпеки на пострадянському просторі

АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Валерій Бебик. Менеджмент інтелектуально­освітньої сфери глобального суспільства

РЕГІОНАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ

Микола Гнатюк. Переваги стратегії приєднання України до Європейського Союзу: SWOT аналіз

Інна Погорєлова. Тенденції політичного розвитку Північно­ Східної Азії на початку ХХІ століття

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Олександр Заруба. Розвідувальні служби в політичній культурі Франції

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Василь Баранівський. Українці – корінний народ Криму

АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

Андрій Кудряченко. Політичний конституціоналізм: від систематизації досвіду до цілісної наукової концепції

Володимир Цвих. Майбутнє народу неможливе без знання його минулого

Едуард Афонін. Росія у фокусі соціального часу Сучасності