Політичний менеджмент. № 3. 2012.

Політичний менеджмент. № 3. 2012.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2012. – № 3. – 188 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Тетяна Андрійчук. Вимірювання демократії: теоретичні та емпіричні підходи

Віктор Рубанов. Політична аналітика в Україні: стан та перспективи дослідження

Тетяна Стародуб. Особливості становлення регіональної компаративістики як наукового напряму політичної регіоналістики

Володимир Шедяков. Боротьба смислів і протистояння стратегій: регіонально-цивілізаційний вимір

АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Олексій Картунов. „Велика Хартія Епохи Знань” як дорожня карта встановлення світового панування

Володимир Горбатенко. Римський клуб і організація трансдисциплінарних проектів з довгострокового прогнозування глобальних проблем

Юрій Шайгородський. Глобалізація: неминучість концептуальних змін

Тетяна Сидорук. Нормативно-правова та політична природа європейської політики сусідства

Олексій Полтораков. Євразійський регіоналізм: геостратегія розвитку простору СНД

Тетяна Перга. Зелена економіка як механізм подолання безробіття: утопія чи реальність?

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Євген Перегуда. Політичні механізми взаємодії органів виконавчої влади в умовах домінування партійно-політичного плюралізму

Петро Журавель, Олег Зубчик. Інтернет як поєднання віртуального політичного часу  з віртуальним політичним простором

Кирил Черкашин. Характеристики електоральної поведінки виборців України на рівні дільниць

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

Олег Рудакевич. Політична культура як об’єкт дослідження в умовах національного відродження

Марина Остапенко. Політична комунікація: теоретичні аспекти дослідження Юлія Кривобок. Проблема національної самосвідомості (на прикладі політичної реклами)

Сергій Рудницький. Інтереси в категоріальному ряду „потреби” – „інтереси” – „цінності” – „ідеологія”

Лілія Хорішко. Політичний консультант як суб’єкт політико-технологічної діяльності

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Наталья Шкурко. Православие в Якутии: динамика политических трансформаций конфессионального пространства

СТОРІНКИ ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ

Андрій Павлів. Революції у Туреччині та Ірані на тлі трьох великих європейських революцій

АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

Олександр Соснін. Чергова спроба визначити роль  аналізу та прогнозування в політиці