Політичний менеджмент. № 4. 2004.

Політичний менеджмент. № 4. 2004.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. –2004. – № 4. – 178 с.
ISSN 2078-1873

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ

Георгій Почепцов. Віртуальні революції: використання віртуальних об’єктів при зміні влади

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

Анатолій Коваленко. Специфіка політологічного визначення держави

Олександр Висоцький. Сутність легітимації політики

Алла Фляшникова. Бідність і багатство в наукових теоріях і сучасних дослідженнях

ПОЛІТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ

Володимир Горбатенко. Еволюція футуроорієнтованого потенціалу суспільно-політичної думки

ВИБОРЧІ ТЕХНОЛОГІЇ

Лариса Кочубей. Категоріальне осмислення виборчих процесів

Мар’яна Школяр. Психологічні аспекти формування іміджу політика

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ

Олена Кривицька. Полікультурний мегатренд сучасної України

ПОЛІТИЧНА ОСВІТА

Микола Іванов. Проблеми становлення сучасної політичної дидактики

УКРАЇНА І СВІТ

Олександр Деменко. Євроатлантична інтеграція: реалії та перспективи

АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Євген Ніколаєв. Об’єднуючий регіоналізм

Катерина Дергачова. Концепція сталого розвитку у науково-практичному вимірі

Олена Кіндратець. Сталий розвиток: політологічний аспект

СТОРІНКИ ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ

Світлана Наумкіна, Людмила Козловська. Українська політична еліта доби визвольних змагань (1917 – 1920 роки)

Олександр Єремеєв. “Американський поворот” політики Канади у міжвоєнний період

АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

Володимир Євтух. Історіософська інтерпретація минулого й сучасного України

Олександр Антонюк. Функції держави в епоху трансформації суспільства

Марат Вєрников. Україна – країна в Європі чи європейська країна?

Фелікс Рудич, Світлана Брехаря. Соціологія політики