Політичний менеджмент. № 4. 2006.

Політичний менеджмент. № 4. 2006.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2006. – № 4. – 194 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ

Микола Михальченко, Григорій Дашутін. Політичні і правові ідеї Київської Русі в різних інтерпретаціях.

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

Марія Кармазіна, Олена Шурбована. “Інститут” та “інституція”: проблема розрізнення понять.

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ

Віктор Котигоренко. До питання про концептуальні засади етнонаціональної політики України.

Володимир Кафарський. Українська політична чи етнополітична нація?

Костянтин Вітман. Мовна політика Естонії: джерела і наслідки застосування.

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Людмила Лясота. Соціальні мережі та неформальні практики у політичному дизайні пострадянських суспільств.

Катерина Богуславська. Становлення та розвиток мережевого підходу до вивчення політичних процесів.

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Андрій Єрмоленко. Перспективи розвитку Збройних Сил України в контексті удосконалення воєнної організації держави.

ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС

Юрій Ганжуров. Комунікативний ресурс парламентсько-урядових зв’язків: проблеми еволюції.

КОНФЛІКТОЛОГІЯ

Юрій Мацієвський. Етнічний конфлікт – вивчений феномен?

Сергій Сірий. Сутність понять “локальна війна” і “воєнний конфлікт” та їх типологія.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Валентин Лисенко. Проблеми інформаційної незалежності держави.

ГЕОПОЛІТИКА

Марина Шульга. Геополітика – геоекономіка – хронополітика.

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

Василь Козьма. Концепції середнього класу в західній історико-політичній традиції.

Гульнар Іскакова. До питання про співвідношення громадянських, політичних і соціально-економічних прав у Республіці Казахстан.

СОЦІОЛОГІЯ

Віталій Гордузенко. Зовнішня міграція як фактор динаміки етнонаціональної структури.

ПОСТАТІ

Мирослав Беззуб’як. Шумпетерівська теорія демократії і посткомунізм.

НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ольвійський форум 2006: пріоритети України в геополітичному просторі.

АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

Володимир Смолянюк. Панорамне бачення перспектив розвитку.