Політичний менеджмент. № 4. 2007.

Політичний менеджмент. № 4. 2007.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2007. – № 4. – 178 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Валерій Бебик, Оксана Самойленко, Наталія Трач. “Третя республіка”: державний устрій та ідеологія.

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ

Володимир Євтух. Концептуальні засади вирішення етнонаціональних проблем.

Ірина Кресіна. До питання про прояви дискримінації на расовому та етнічному грунті.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Іван Побочий. Вплив протистояння політичних сил на формування стратегії національної безпеки України.

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Едуард Афонін, Олександр Радченко. Всевладдя політичних партій як загроза демократизації держави.

Володимир Холод. Пріоритетні функції політичного лідера.

Сергій Шубін. Генезис політичного маркетингу як галузі політичного знання.

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

Лариса Бойко-Бойчук. Метод аналогій у соціально-політичних дослідженнях.

Євген Шаповал. Демократичний аудит як метод тестування електоральних процесів.

УКРАЇНА І СВІТ

Сергій Стоєцький. Торговельно-економічне співробітництво України з Польщею після приєднання Польщі до ЄС.

РЕГІОНАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ

Фелікс Барановський. Європа у пошуках ідентичності: висновки для України.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Юрій Шведа. Референдум як політичний інститут в умовах сучасної демократії.

Гульнар Насімова. Конфліктний потенціал виборів і технології його врегулювання в Казахстані.

Ірина Дудко. Реформування розвідувальної організації США.

СТОРІНКИ ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ

Михайло Газізов. Доба Хмельниччини в політичній оцінці Григорія Грабянки.

Марія Кармазіна, Сергій Кальян. Ресурсний потенціал єврейської общини (1850 – 1870 роки).

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

Політична еліта України: проблеми трансформації.

АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

Володимир Горбатенко, Олександр Майборода. Проблематика етнополітичної царини людського буття.