Політичний менеджмент. № 4. 2008.

Політичний менеджмент. № 4. 2008.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2008. – № 4. – 190 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ

Георгій Почепцов. Наратив як інструментарій: від літературознавства до боротьби з тероризмом

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

Тетяна Татаренко. Територіально-просторовий аспект дослідження сучасних регіональних процесів

Євген Ніколаєв. Проблеми застосування категоріального апарату науки про національну та соціально-економічну безпеку

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЛІТИКИ

Марія Кармазіна. Кланова конкуренція у „післяпомаранчевий” період

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Леонід Рябошапко. Політичний вимір державотворення: конституційний аспект

Фелікс Барановський. Спільність внутрішніх та євроінтеграційних потреб вдосконалення політичної системи України

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Анара Абулкасова. Політичний менеджмент на рівні місцевого адміністративного управління

ФОРМИ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ

Олександр Романюк. Моделі державного правління: світовий досвід і реалії посткомуністичних суспільств

ПАРТОЛОГІЯ

Марія Мілова. Партійна система Болгарії в контексті сучасних європейських тенденцій

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ

Костянтин Вітман. Придністров’я: перспективи розв’язання конфлікту

Вікторія Туренко. Аспекти націософії українського організованого націоналізму

СОЦІОЛОГІЯ

Микола Сидоров, Дмитро Табаков. Інтернет як засіб соціальної комунікації та  соціального впливу

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Фікрат Мехдізаде. Функція держави у системі міжнародних відносин щодо проблем національної безпеки

Володимир Остроухов, Валентин Петрик. До проблеми забезпечення інформаційної безпеки України

ВОЄННА БЕЗПЕКА

Вадим Скворцов. Європейський вибір України як фактор впливу на її цивільно-військові відносини

АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Микола Іщенко, Оксана П’єцух. Імідж України в контексті глобальних трансформаційних  процесів

Нахла Юсеф. Політичні пріоритети розвитку Близького Сходу в контексті глобальних процесів

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Валерій Бебик. Інглінги: скіфські королі Європи?

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

Микола Іванов. Ольвійський форум про стратегії України в сучасному світі

АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

Юрій Шайгородський. Партійний чинник формування політичної еліти

Андрій Кудряченко. Об’єктивно про політику, політичні процеси і політичне життя суспільства