Політичний менеджмент. № 4. 2009.

Політичний менеджмент. № 4. 2009.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2009. – № 4. – 194 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЛІТИКИ

Микола Михальченко. Чи можлива колоніальна політика в соціалістичних федеративних державах?

ТЕОРІЯ

Володимир Євтух. Міжкультурний діалог: ефективний конструкт інтегративного розвитку поліетнічних суспільств

Едуард Афонін, Олена Донченко. Проблема психологічного феномена проекції  в політиці

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

Тетяна Мармазова. Прикладні аспекти реалізації функцій політики

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Тетяна Татаренко. Регіональний чинник у формуванні  політичної ідентичності

Юрій Пивоваров. Чинники суспільно-політичної активності громадян України в дискурсі „розкол/розмежування”

Анатолій Лисюк. Політичне лідерство в контексті демократичного транзиту: соціокультурні підстави

Марія Ткачук. Корпоративізм як принцип розподілу політичної влади

ПОЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ

Олександр Швирков. Складові політичних подій

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ

Максим Розумний. Національно-державні ідеології на пострадянському просторі (досвід Росії та Білорусі)

Світлана Бойко. Міжнародні політико-правові механізми протидії етнократичній політиці і практиці

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Юлія Турченко. ЗМІ як впливовий чинник реалізації політичного процесу

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО

Михайло Жидков. Інтернет-ресурси в діяльності релігійних організацій

ПАРТОЛОГІЯ

Олександр Корнієвський. Роль політичних партій у формуванні державної політики у сфері національної безпеки

Петро Ворона. Особливості партійної системи Франції

ГЕОПОЛІТИКА

Каміл Ахундов. Деякі аспекти політики США на Близькому Сході

МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА

Олег Пошедін. Цивільні аспекти стратегії миротворчої діяльності

РЕГІОНАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ

Андрій Мороз. Світоглядні орієнтації молоді в контексті євроінтеграційної політики  України

СТОРІНКИ ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ

Денис Красносілецький. Діяльність безпартійних селянських конференцій в УСРР у першій половині1920-х років

З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ

Лариса Бойко-Бойчук. Політична наука Німеччини: основні етапи формування

АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

Анатолій Стьопін. Проблеми розбудови української державності

Володимир Орлянський. Дослідження високої наукової цінності