Політичний менеджмент. № 4. 2011.

Політичний менеджмент. № 4. 2011.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2011. – № 4. – 182 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Василь Баранівський. Держава та церква в Україні: чи настане гармонія відносин?

Людмила Галаган. Президент у системі влади за різних форм державного правління

Леонід Чупрій. Історична освіта в Україні як складова державної політики пам’яті

Елла Мамонтова. Мовний фактор у формуванні національної концептосфери: державотворчий аспект

ТЕОРІЯ

Володимир Шедяков. Робота з реальністю при організації міжсистемних інформаційних потоків

Інна Проценко. Саморефлексія університету як нова освітня парадигма

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

Світлана Савойська. Методологія дослідження територіальних соціально-політичних спільнот України

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

Євген Ніколаєв. Соціальна безпека у традиції нехтування гуманістичними цінностями

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Олег Траверсе. Особливості політичного простору України (60-ті – початок 90-х рр. ХХ ст.)

Лідія Смола. Інформаційно-психологічний вплив у контексті взаємодії суб’єктів політичної сфери

Олег Зубчик. Політичні ризики в умовах демократичної трансформації суспільства

Наталя Адубецька. Маркетингові засоби комунікації у політиці

Володимир Сенько. Розвиток громадянської освіти в контексті виникнення феномену транснаціонального громадянства

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Тетяна Костюк. Сепаратизм як засіб дестабілізації українського суспільства

ВОЄННА БЕЗПЕКА

Радіон Тимошенко, Федір Саганюк, Юрій Макаров. Погляд на воєнну доктрину позаблокової України

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Юлія Седляр. Політика санкцій США як фактор стримування іранської ядерної програми

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Марина Зелінська. Інститут глави держави в президентських системах країн Латинської Америки

СТОРІНКИ ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ

Анатолій Луценко. Багатопартійність на українських землях у кінці ХІХ – на початку ХХ століття

Андрій Павлів. Роль Англійської, Французької та Російської революцій в історії Європи і світу

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ

Антон Глушко. «Руський» і «карінтійський» спадки як складові історичної пам’яті українців і словенців

АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

Микола Михальченко. Трансформаційні вектори лібералізму: політологічний контекст