Політичний менеджмент. № 5. 2009.

Політичний менеджмент. № 5. 2009.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2009. – № 5. – 182 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЛІТИКИ

Олександр Костенко. Культурна революція – найефективніший атикризовий засіб

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

Микола Слюсаревський. Політична участь як особливий „зріз” політичної поведінки

Олексій Полтораков. Реконцептуалізація поняття „безпека” в сучасному політико-політологічному дискурсі

Анжела Акайомова. Політичний імідж та основні його характеристики

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Тетяна Панченко. Субсидіарна демократія в умовах глобалізації і регіоналізації політичного простору

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ

Тетяна Татаренко. Міжкультурна взаємодія як чинник структуроутворення організації соціального простору

ПОЛІТИЧНА ІДЕОЛОГІЯ

Олександр Швирков. Ідеологічні партії і партії-ФПГ

Ігор Миклащук. Державотворча ідеологія як чинник демократичного розвитку України

Вікторія Туренко. Український організований націоналізм і марксизм в ідеологічному дискурсі

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Володимир Данилов. Особливості формування іміджу Збройних Сил України

ВИБОРЧІ ТЕХНОЛОГІЇ

Віталій Терещук. Використання Інтернет-технологій під час президентських виборів 2004 року

ПОЛІТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ

Владислав Ковалевський. Сучасний стан і тенденції розвитку медіа-сфери України

Володимир Кулик. Вплив мас-медій на авдиторію: еволюція наукових уявлень

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО

Олена Токар. Державна інформаційна політика: проблеми визначення концепту

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Анжеліка Шевель. Основні тенденції екобезпечного розвитку України

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

Наталія Лук’янова. Соціальна робота в Україні: концептуальні засади і трансформація в сучасних умовах

ГЕОПОЛІТИКА

Марина Шульга. Європа та „інші”

Кан Ден Сік. Політика Російської Федерації на Корейському півострові

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

Пам’яті видатного вченого

АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

Андрій Кудряченко. Сучасний аналіз процесів утвердження економічних систем

Наталія Амельченко. Проблеми концептуалізації сучасного характеру політики