Політичний менеджмент. № 5. 2010.

Політичний менеджмент. № 5. 2010.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2010. – № 5. – 190 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ

Радмила Войтович. Мережеве суспільство як нова форма соціальної організації в умовах глобалізації

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

Дмитро Дубов. Підходи до формування тезаурусу у сфері кібербезпеки

Анжела Акайомова. Невербальні знаки в політичній семіотиці

ІСТОРІОСОФІЯ

Олександр Швирков. Картина світу та політична дія

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Марія Кармазіна. Пріоритети й орієнтири Президента України Віктора Ющенка

Микола Дмитренко. Інноваційний розвиток України

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Олена Рибій. Природа трансформацій політичних інститутів

Оксана Шпортько. Поле публічної політики

ФОРМИ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ

Марина Зелінська. Інститут президентства в дослідженнях зарубіжних авторів

Інна Тукаленко. Влада і насильство: конфігурації взаємодії

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО

Сергій Телешун, Андрій Журавльов. Електронний інформаційний простір і публічна політика

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

Олег Рудакевич. Імперативи національної політичної культури

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

Леонід Ільчук. Соціальний компонент економічної безпеки: політологічний аспект

Олексій Шуба. Проблеми соціальної нерівності в Україні в контексті соціальної безпеки

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ

Анатолій Малюська. Національні меншини і формування внутрішньої і зовнішньої політики України

Мар’я Гриневич. Етнонаціональні особливості політичної участі молоді в сучасній Україні

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Ірина Овчар. Процедура формування і законодавче регулювання міждержавної політики

МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА

Андрій Тюшка. Сучасна стратегічна культура Німеччини і Франції