Політичний менеджмент. № 5. 2011.

Політичний менеджмент. № 5. 2011.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2011. – № 5. – 194 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Фелікс Рудич. Політичний режим в Україні: тенденції формування

Юрій Ганжуров. Представницька демократія чи пряме народовладдя: критерії оцінки

Микола Головатий. Діалог між владою і суспільством – важлива засада формування української державності

ТЕОРІЯ

Олег Рудакевич. Матриця національної політичної культури: соцієтальний підхід

Ярослав Потапенко. Осмислення людської тілесності у політичному дискурсі

Віктор Рубанов. Політична аналітика: генезис і еволюція змісту поняття

Уляна Хельберг. Теоретичні підходи до розуміння європейської безпеки

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

Микола Польовий. Використання штучних нейронних мереж для моделювання політичних процесів

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Анатолій Пахарєв. Політичне лідерство в умовах трансформації пострадянських владних режимів

Дмитро Ткач. Депутат повинен жити серед виборців

Олег Траверсе. Україна в контексті радянського часу (1950-1990 рр.)

Юрій Мацієвський. Від хаосу до порядку: чи стабільний політичний режим у пост-помаранчевій Україні?

Володимир Торяник. Маркетингова орієнтація як системотворчий чинник сучасного політичного процесу

Віра Гапоненко. Суперечності інституту президентства: теоретичні засади та уроки для України

Леонід Чупрій, Катерина Настояща. Розвиток вітчизняних культурних індустрій у контексті забезпечення гуманітарної безпеки України

ГЕОПОЛІТИКА

Олег Пошедін. Позаблоковість зовнішньої політики України як наслідок її геополітичного положення

Олена Кривицька. Геополітична дилема України як визначальний фактор її історичного майбутнього

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Ірина Дудко. 2011 рік у США: пошук компромісу чи системна криза?

Костянтин Кравцевич. Внутрішньополітичний контекст формування міжнародної стратегії адміністрації Обами

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Лариса Кочубей. Напівпрезидентська республіка сучасної Франції: шлях до авторитаризму чи демократії?

Галина Зеленько. Суперечності процесів консолідації демократії у країнах Вишеградської групи

СТОРІНКИ ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ

Олександр Єрємєєв. Британський «новий лібералізм» і становлення ліберальної політичної традиції в Канаді у першій половині ХХ ст.