Політичний менеджмент. № 6. 2005.

Політичний менеджмент. № 6. 2005.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2005. – № 6. – 182 с.
ISSN 2078-1873

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

Ірина Кресіна. До питання про визначення поняття громадянського суспільства і української революції 2004 року

Юрій Мацієвський. „Помаранчева революція” крізь призму міждисциплінарних соціальних досліджень

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Анатолій Пахарєв. Свита робить короля

Олена Кіндратець. Розмежування українського суспільства в процесі демократизації

ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ І РУХИ

Ігор Поліщук. Політичні партії як суб’єкти виборчого процесу

Марія Кармазіна. Демократи, соціалісти й „третя сила” у боротьбі за владу (1991 – 1994 рр.)

Володимир Рябіка. Сучасна європейська соціал-демократія: досвід і проблеми

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Сергій Червонописький. Становлення „афганського” руху в УРСР (1980 – 1991 рр.)

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ

Антон Кіссе. Майбутнє етнічних конфліктів

СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ

Віталій Давиденко. Імперативи формування і розвитку інституту соціального діалогу

ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС

Юрій Ганжуров. Парламентський дискурс в публічних комунікаціях

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

Віктор Вашкевич. Методика викладання історії: необхідність оновлення

АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Світлана Наумкіна, Юлія Ткачук. Глобалізація: тенденції інтеграції, універсалізації та поляризації сучасного світу

Ірина Алексеєнко. Антиглобалістський рух – початок формування світової контркультури?

МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ

В’ячеслав Соколов, Віталій Макалендра. Проблема палестинського тероризму у дзеркалі преси

Ігор Гармашов. Актуальні питання класифікації сучасного тероризму

СТОРІНКИ ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ

Вадим Богайчук. Діяльність політичних партій у сфері військового будівництва України в період гетьманату 1918 року

АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

Анатолій Романенко. Джерело політичних знань

Микола Михальченко. Філософське осягнення сьогодення як спосіб проникнення в майбутнє

Федір Медвідь. Митрополит Андрей Шептицький в документах радянських спецслужб