Політичний менеджмент. № 6. 2008.

Політичний менеджмент. № 6. 2008.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2008. – № 6. – 194 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ

Олена Донченко. Феномен психічної інфляції як кризовий механізм політики

Юрій Мацієвський. Деякі аспекти вивчення феномена кризи у політичних дослідженнях

Юрій Шайгородський. Політика як міф і наукова діяльність

Олександр Висоцький. Віртуальність як провідна форма легітимаційної політики в добу постмодерну

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЛІТИКИ

Василь Ткаченко. Суд над Кліо: „переформатування” історичної пам’яті

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Оксана Кукуруз. Парламентська більшість та опозиція в Сеймі Республіки Польща

В’ячеслав Соколов, Руслан Бахтиєв. Туркменістан: шлях до нейтралітету

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Вадим Скворцов. Цивільно-військові відносини і тенденції світового політичного процесу

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Олександр Корнієвський. Професійні спілки в умовах соціальних трансформацій

Роман Плакіда. Можливості місцевих молодіжних організацій у вирішенні проблем молоді

Ольга Гордилова. Волонтерство і громадянське суспільство в Росії

СОЦІОЛОГІЯ

Андрій Зоткін. Основний Закон України та соціальні основи українського суспільства

Олександр Михайлич. Мовна та регіональна ідентичності як чинники диференціації українського суспільства

ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС

Ірина Демішева. Метафори у дискурсі Віктора Ющенка

ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА

Олена Вілкова. Сучасні моделі гендерної політики: сутність та особливості впровадження

РЕГІОНАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ

Наталя Пелагеша. Студентська та викладацька мобільність у Західній Європі

МЕТОДИКА

Володимир Горбатенко, Ігор Петренко. Метод „Делфі” та специфіка його застосування у прогнозних розробках

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

Сучасні проблеми політичного менеджменту