Політичний менеджмент. № 6. 2010.

Політичний менеджмент. № 6. 2010.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2010. – № 6. – 194 с.
ISSN 2078-1873

ЗМІСТ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЛІТИКИ

Сергій Телешун. Глобальні виклики та ризики, які загрожують світові у 2010­2015 роках: місце і роль ООН у цих процесах

ТЕОРІЯ

Радмила Войтович. Мережеве суспільство як нова форма соціальної організації в умовах глобалізації

Максим Попов. Конфлікти ідентичностей та посттрадиційні трансформації сучасності

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Тетяна Костюк. Українська національна ідея: політико­методологічні засади формування

Петро Арнаутов. Забезпечення верховенства права як основа розвитку правової державності

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Юрій Мацієвський. Незакінчений транзит в Україні: спроба періодизації

Гліб Макаров. Політичні партії у місцевих радах

Михайло Дем’яненко. Популізм як особливий вид політичної діяльності

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

Анна Кам’янська. Програма дій у сфері культури миру ООН і внутрішня політика України

Аліна Зуйковська. Ознаки адаптації політичної культури

Тетяна Панченко. Ієрархія територіальних ідентичностей як основа політичної  культури субсидіарної демократії

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ

Юрій Шайгородський. Політичний міф як феномен національної свідомості

Ірина Погребинська. Національно­культурна автономія: рецепції, контексти, взаємозв’язки

ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Оксана Мельник. Сучасні уявлення молоді про „політичну картину”

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Олег Пошедін. Фактор сили у міжнародних відносинах

Максим Паламарчук. Інституційна деградація як стратегічний виклик внутрішньополітичній безпеці України

ВОЄННА БЕЗПЕКА

Віталій Кучинський. Демократичний потенціал в системі воєнної могутності держави

Ігор Цепенда. Фінансові аспекти польської інтеграції до НАТО

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Олена Нойманн. Східні землі Німеччини: двадцять років після об’єднання

ІСЛАМСЬКИЙ ФАКТОР

Володимир Кушніренко. Формування поняття влади в ісламській політичній традиції

АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

Микола Головатий. Політичний клас як верхівка національної еліти

Віра Бурдяк. Українська мова як державна у сфері освіти