Політичний менеджмент. Спецвипуск. 2007.

Політичний менеджмент. Спецвипуск. 2007.

Політичний менеджмент. Спецвипуск : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2007. – 262 с.
ISSN 2078-1873

ЗМІСТ

Покликання і відповідальність політичної еліти та її лідерів

Фелікс Рудич. Політичне лідерство в країнах Центральної і Східної Європи Андрій Стативка. Деякі фактори формування політичні еліти в країнах Центральної та Східної Європи

Микола Михальченко. Українська національна ідея: підказ для політичних лідерів

Олександр Дергачов. Тип лідерства і формування політичного режиму Анатолій Пахарєв. Концепції лідерства в сучасній західній політичній науці

Ростислав Балабан. Феноменальні риси сучасної політичної еліти України

Микола Головатий. Підготовка молодої політичної еліти як дієвий засіб розвитку політичного консенсусу

Олена Новакова. Політична еліта України: проблема демократичної консолідації

Юрій Шайгородський. Роль міфологічної свідомості у розумінні політики

Олег Траверсе. Політичне лідерство як складова рушійних сил політичного розвитку

Галина Зеленько. Політичне лідерство в країнах Центрально-Східної Європи: дилема раціональності і легітимності

Юрій Рилач. Непростий шлях до успіху

Катерина Меркотан. Багатопартійність як чинник трансформації політичної еліти в Центрально-Східній Європі

Максим Сидоренко. Проблема суб’єкта політичної модернізації в Україні і Росії

Наталія Кононенко. Польща і Росія: сучасні пошуки ідентичності

Віра Бурдяк. Політична еліта Болгарії та її роль у державотворчих  процесах

Мирослава Лендьєл. Передумови та особливості децентралізації влади у Центральній та Східній Європі

Ігор Черінько. Комуністична партія Чехії і Моравії: змагання за електорат

Олександр Романюк. Виборчі системи посткомуністичних країн: проблема раціональності в контексті демократичного транзиту

Лариса Кочубей. Виборчі системи як передумова формування політичної еліти

Тетяна Ляшенко. Особливості партійної системи в країнах Центральної Азії

Олександр Дудник. Трансформація інституту президентства в країнах СНД             (2005 – 2006 роки)

Юлія Соловйова. Процес імплементації політичної реформи в Україні

Віктор Рубанов. Проблеми інституціоналізації політичного аналізу в пострадянському суспільстві

Едуард Щербенко. Фундаментальні засади політики в дискурсі української політологічної літератури