Політичний менеджмент. Спецвипуск. 2008.

Політичний менеджмент. Спецвипуск. 2008.

Політичний менеджмент. Спецвипуск : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2008. – 238 с.
ISSN 2078-1873

ЗМІСТ

Політичний клас України: тенденції становлення і дієздатність

Фелікс Рудич. Політичний клас України: виклики сучасності

Анатолій Пахарєв. Політико-управлінська еліта України: шляхи становлення, тенденції розвитку

Лариса Кочубей. „Політична еліта” і „політичний клас”: класичні та сучасні підходи до визначення понять

Юрій Ганжуров. Політична реклама як засіб формування парламентської еліти

Андрій Кудряченко. Вплив дипломатичної еліти на визначення зовнішньої політики України

Михайло Цюрупа. Військова еліта в структурі правлячого класу

Микола Головатий. Поняття „політична еліта” і „політичний клас” в контексті сучасної політичної думки

Олег Траверсе. „Правлячий клас” на початковому етапі демократичних змін в українському соціумі

Світлана Кальцева. Традиційний аспект процесу формування партійної системи України

Наталія Кононенко. Політичний  клас в Росії та Україні: ризики суб’єктного впливу на політичні процеси

Йон Русанду. Політична система і громадянське суспільство: консенсус інтересів

Пантелимон Варзарь. Політична еліта Республіки Молдова в контексті демократичного транзиту

Тетяна Ляшенко. Політичний клас як ознака стабільності суспільства

Юрій Шайгородський. Ціннісна складова сучасної політичної міфології

Ростислав Балабан. Політичний клас: соціальна група, професія чи… вирок?

Едуард Щербенко. Дискурс Майдану як чинник національної інтеграції

Ігор Черінько. Політологічні центри і фонди: участь у формуванні політичного класу

Світлана Брехаря. Фінансово-промислові групи як структурний елемент політичного класу України

Оксана Шпортько. Інформаційно-комунікаційна складова національного медіа-простору України

Валентина Опанасюк. Забезпечення стабільності політичної системи у взаємовідносинах політичного класу і нації

Сергій Білошицький. Відчуження національних еліт від цінностей та інтересів суспільства

Наталія Ісхакова. Основні механізми процесу політичної соціалізації

Фелікс Барановський. Критерії вступу до ЄС як чинники розбудови демократичної, соціальної, правової держави в Україні

Михайло Гордієнко. Етико-моральні імперативи політичного процесу

Валентин Бушанський. Естетика демократії