Політика в особах (Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти)

Політика в особах (Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти)

Політика в особах (Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти): навчальний посібник / За заг. ред. проф.. Ф.М. Рудича. – К.: ІПіЕНД ім.. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 400 с.
ISBN 978-966-02-6548-6

На основі широкого масиву історичних сучасних наукових джерел, аналізу реальних політичних процесів  у навчальному посібнику подається одна з провідних тем політології – природа, концепції та класифікація політичного лідерства в національному та регіональному аспектах. Висвітлюються теоретико-методологічні проблеми політичного лідерства, ідеї лідерства в світовій політичній думці, формування політичного лідерства в сучасній Україні в умовах незалежності. Подано процес становлення політичних лідерів у країнах СНД і Балтії, Центральної і Східної Європи, висвітлені загальні закономірності й специфічні риси в порівнянні з тим, як відбувається це в нашій державі.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Слово до читача

Передмова

І. ТЕОРИТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА

1. Історичні та сучасні концепції політичного лідерства

2. Функції, стиль, типологія, імідж політичного лідерства

3. Політичне лідерство і ненасильницький рух

4. Психологічні аспекти дослідження особи політичного лідера

5. Виборчі системи як передумови формування політичних лідерів і політичних еліт

ІІ. ІДЕЇ ЛІДЕРСТВА У СВІТОВІЙ ПОЛІТИЧНІ ДУМЦІ

 

1. Уявлення про лідерство в стародавні часи і в епоху Середньовіччя

2. Ідеї лідерства в політичній думці Нового і Новітнього часів

3. Концепції лідерства в російській й українській політичній думці

ІІІ. ПОЛІТИЧНІ ЛІДЕРИ ХХ СТОРІЧЧЯ

 

1. Конрад Аденауер

2. Шарль де Голль

3. Франклін Делано Рузвельт

4. Йосип Віссаріонович Сталін

5. Уїнстон Черчілль

IV. ПОЛІТИЧНІ ЛІДЕРИ КРАЇН СНД І БАЛТІЇ: ЗАГАЛЬНЕ Й ОСОБЛИВЕ

 

1. Росія, Білорусь, Молдова, Україна: політичне лідерство в умовах модернізації

2. Політичні лідери центральноазійських країн: пострадянська доба

3. Держава Закавказзя: авторитарні тенденції політичних режимів

4. Моделі політичного лідерства в Прибалтійських країнах

5. Еволюція формування політичного лідерства в пострадянських країнах

V. ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО ТА ЛІДЕРИ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ

 

1. Історичні умови формування стилів політичного лідерства країн Вишеградської групи. (Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія)

2. Стилі політичного лідерства у країнах ЦСС: дилема раціональності та легітимності

3. Драматичні і трагічні події в Югославії. Місце і роль політичних лідерів у цьому процесі

Післямова