Рафальський І.О. Національно-державне самовизначення України: внутрішні чинники та зовнішні впливи.

Рафальський І.О. Національно-державне самовизначення України: внутрішні чинники та зовнішні впливи.

Рафальський І.О. Національно-державне самовизначення України: внутрішні чинники та зовнішні впливи. – Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2016. – 480 с.
ISBN 978-617-640-301-2

Монографія присвячена концептуалізації поняття і розкриттю феномена національно-державного самовизначення України як цілісного, динамічного суспільно-політичного явища, що змінюється й розкривається під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників державно-політичного, соціально-економічного та національно-культурного змісту. Докладно проаналізовано внутрішньо- та зовнішньополітичні чинники впливу на процес національно-державного самовизначення, починаючи з доби Перебудови в СРСР до теперішнього часу. Визначено актуальні напрями суспільно-політичного розвитку України в сучасних умовах.

Видання розраховане на науковців, які досліджують проблеми етнополітології та етнодержавознавства, процеси суспільно-політичного розвитку. Водночас книга може стати в нагоді аспірантам, студентам, всім, хто цікавиться політикою, прагне оцінити актуальні події у цій сфері та спрогнозувати їх розвиток.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНА НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Концепт національно-державного самовизначення

1.2. Держава як політичний інститут: історична феноменологія, становлення та зміна парадигм

1.3. Концепти та політико-правові характеристики політичної нації

1.4. Особливості національно-державного самовизначення в умовах політичної глобалізації

Висновки до першого розділу

Розділ 2. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ПРОЦЕС СУВЕРЕНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ: 1985-1991 рр.

2.1. Україна в період Перебудови в СРСР: державно-політичний статус і соціально-політичні трансформації

2.2. Український національно-визвольний рух і процеси демократизації в УРСР

2.3. Становлення державного суверенітету України як результат громадсько-політичного консенсусу

Висновки до другого розділу

Розділ 3. НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНЕ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ: 1992-1996 рр.

3.1. Формування державно-політичних інститутів суверенної України

3.2. Соціально-економічні та громадсько-політичні процеси в незалежній України

3.3. Міжнародно-політичне визнання України на тлі геополітичних суперечностей із Російською Федерацією

Висновки до третього розділу

Розділ 4. УСТАЛЕННЯ ОЛІГАРХАТУ ЯК ДЕСТРУКТИВНОГО ПРОЯВУ ДЕМОКРАТИЧНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ 1996-2004 рр.

4.1. Особливості суспільно-політичного процесу в Україні у ситуації маргіналізації національно-демократичного руху

4.2. Багатовекторність як прояв національно-державного самовизначення в умовах зовнішньополітичних викликів

4.3. Помаранчева революція і розвиток національно-демократичної ідентичності в Україні

Висновки до четвертого розділу

Розділ 5. НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНИ ТА ПОЛЯРИЗАЦІЯ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ: 2005-2016 рр.

5.1. Політико-інституційні суперечності як чинник кризи національно-демократичного розвитку України

5.2. Посилення авторитарних тенденцій – виклик українському національно-державному самовизначенню

5.3. Консолідація української політичної нації в умовах воєнно-політичної загрози державному суверенітетові й територіальній цілісності

Висновки до п’ятого розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ