Соборність України: історія та сучасність

Соборність України: історія та сучасність

Соборність України: історія та сучасність : зб. наук. праць. Матеріали Всеукр. наук. конф., м. Київ, 19 січ. 2023 р. / за ред. Ю. Ж. Шайгородського; упоряд.: З. В. Захожай, В. Д. Яремчук. ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ–Ніжин : Видавець Лисенко М. М., 2023. 208 с.
ISBN 978-617-640-598-6

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Олег Рафальський. Звернення до учасників Всеукраїнської наукової конференції „Соборність України: історія та сучасність”

Тетяна Бевз. День Соборності України як маркер ідентичності в умовах війни

Валерій Солдатенко. Проблеми історіографічного освоєння концептуальних засад української соборності в 1917–1920 роках

Зореслава Захожай. Між Сциллою та Харибдою: східногалицьке питання в міжнародному політикумі (1920-ті роки)

Юрій Шаповал. Іван Лисяк-Рудницький про соборність України

В’ячеслав Яремчук. Розвиток ідеї соборності в роки Першої світової війни

Богдан Грушецький. Підходи республіканського та гетьманського урядів щодо встановлення кордонів України (1917–1918 рр.)

Юрій Шайгородський. Соборність: законодавчі та теоретико-практичні проблеми концептуалізації

Оксана Зорич. Соборність як фактор суспільних трансформацій

Віталій Космина. Соборність України у світлі цивілізаційного аналізу історії

Юлія Цирфа. Специфіка й умови консолідації соціуму як основи зовнішньополітичної ідентифікації України

Віктор Рибаченко. Пантеон національних героїв як складова соборної держави

Анатолій Романюк. Криза українських політичних партій чи їх наявної моделі?

Уляна Мовчан. Побудова соборності держави за допомогою політичних інститутів: міжнародний досвід

Анатолій Подольський. Єврейська громада та соборність України: виклики сьогодення. Українські євреї у боротьбі проти російської агресії

Надія Темірова. Постаті, які поєднали Поділля та Донбас

Євгенія Горюнова. Крим як невіддільна складова соборної України

Олена Любовець. Перша спроба анексії Криму у 1990-х роках як прояв імперських амбіцій Російської Федерації

Анна Баскакова. Політико-правовий статус міста Севастополя на території України: історичний аспект

Ростислав Балабан. Соборність, регіоналізм, децентралізація

Олександр Чорний. Українська політична свідомість періоду «перебудови» в СРСР

Тетяна Федотова. Проблема морального дистресу в умовах воєнного конфлікту

Тетяна Ляшенко. Популізм і політичне рекрутування

Марина Баранівська. Концепт «народовладдя» як інструмент сучасного популістського дискурсу

Ганна Редькіна. Вплив чинників глобалізації на ціннісні орієнтації молоді, яка навчається

Наталія Божко, Леонід Цубов. Використання архітектурного середовища як інструменту нищення базових засад історичної пам’яті українців в УРСР у 1950–1960-х роках