Солдатенко В. Ф. Концепції української революції та національної соборності у світлі політичної практики 1917–1920 років

Солдатенко В. Ф. Концепції української революції та національної соборності у світлі політичної практики 1917–1920 років

Солдатенко В. Ф. Концепції української революції та національної соборності у світлі політичної практики 1917–1920 років : монографія. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2023. 608 с.
ISBN 978-617-14-0125-9

У монографії зроблено спробу відтворити складний і суперечливий процес ідеологічного обґрунтування органічно пов’язаних між собою концепцій Української національно-демократичної революції та національної соборності, прослідкувати їхню сутнісну еволюцію під впливом досвіду втілення в суспільно-політичну практику 1917–1920 рр. Науковий аналіз і оцінки здійснено в контексті історіографічних тенденцій різних періодів і шкіл.

Дослідження виконано в межах науково-дослідної роботи „Концепція соборності України: витоки, еволюція, політична актуальність” (державний реєстраційний номер: 0122U000572).

Книга розрахована на науковців, викладачів історії, політології, аспірантів та студентів, усіх, хто цікавиться українською політичною історією та сучасним суспільно-політичним розвитком України.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ
Передмова

Розділ І. Революційний вибух і теоретичні пошуки національної перспективи

Розділ ІІ. Історичний перелом і вибір суспільних альтернатив

Розділ ІІІ. Консервативний відкат і спроби консолідації етнічних гілок українства

Розділ IV. Повернення на революційний шлях і проблеми реалізації оновлених політико-державних ініціатив

Розділ V. Завершальна фаза військово-революційного протиборства і підсумки втілення в життя концепцій національного поступу

Висновки