Солдатенко В. Ф. Україна: революційна доба й наступні десятиліття: історико-історіографічні есе

Солдатенко В. Ф. Україна: революційна доба й наступні десятиліття: історико-історіографічні есе

Солдатенко В. Ф. Україна: революційна доба й наступні десятиліття: історико-історіографічні есе. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2021. 520 с.
ISBN 978-966-02-9563-6

До збірки відібрано 18 матеріалів, опублікованих, або підготовлених до друку автором за останнє п’ятиріччя. В них відбивається науковий пошук, яким наповнена вітчизняна історична наука, що розробляє актуальну проблематику досвіду XX століття. Певна частина публікацій, присвячена здійснюваним спільно із зарубіжними колегами проектами, з’явилася у російськомовних виданнях і маловідома українським читачам. Під час підготовки до друку всі вони переглянуті, в разі потреби, до них внесені необхідні виправлення й мінімальні доповнення для узгоджень між сюжетами книги. У випадках передруків тексти подаються переважно у первісному варіанті й формі відповідного видання із зазначенням републікацій, або ж, у разі деяких розбіжностей, тим, яким надається авторська перевага.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Передмова

 1. Революционная эпоха 1917-1920 гг. в судьбах народа Украины: исторический опыт в оценке современных исторических тенденций
 2. Демурги революції: політичні партії революційної доби в Україні. Новітній досвід дослідження
 3. Прощання з імперією
 4. Українська революція і проблема національного парламенту
 5. Революционная «развилка» конца 1917 года и начало Гражданской войны в Украине
 6. Нарративный фактор в историографическом освоении феноменов Гражданской войны, интервенции и оккупации
 7. Коротке intermezzo гетьмана Павла Скоропадського (до питання про політико-правову оцінку та історичну долю Української Держави 1918 р.)
 8. Порівняльна історіографічна оцінка міжнародного становища України за добу Гетьманату П. Скоропадського
 9. Режим отаманщини в Україні 1919 р.: витоки, сутність, наслідки
 10. Х. Г. Раковский VS И. В. Сталин: возвращаясь к дискуссии о путях и методах образования СССР
 11. «Сделать невозможное возможным»: драма Георгия Пятакова
 12. В поисках субъективных факторов трагедии 1932-1933 гг. в Украине: подлинная или мнимая связь осуществления политики украинизации и срыва хлебозаготовок как причины голода
 13. Разрушенные храмы и монастыри Украины (1920-е – 30-е годы): опыт анализа
 14. Проблемы западноукраинских земель и их населения в начале Второй мировой войны
 15. Завершение Великой Отечественной войны и соборность украинских земель
 16. Винниченкові історичні рефлексії та філософські сентенції (за романом В. Винниченка «Слово за тобою, Сталіне!»
 17. Эпизоды научно-мемориальной деятельности академика Б.И. Олейника
 18. Гармоническое сочетание марксистской доктрины с национальным интересом – теоретическая модель прогрессивного общественного развития в XX – XXI веках (сравнительные примеры Китая и Украины)
 19. Додаток Список публікацій В.Ф. Солдатенка в 2016-2020 рр.