Солдатенко В.Ф. “Україна в революційну добу:Іст. есе-хроніки”.

Солдатенко В.Ф. “Україна в революційну добу:Іст. есе-хроніки”.

Солдатенко В.Ф. “Україна в революційну добу: Іст. есе-хроніки: У 4-х т.: Т.1: Рік 1917. – Х.”: Прапор, 2008. – 560 с.
ISBN 978-966-8690-96-9

У виданні в хронологічній послідовності відтворюється розвиток історичних подій в Україні на переломному рубежі – у добу революцій 1917 – 1920 р.р.

Перша книга присвячена 1917 року, протягом якого відбувалися Лютнева і Жовтнева революції, розпочалася й набрала значних масштабів Українська національно-демократична революція. Розкривається взаємозв’язок, взаємовплив соціальних і національно-визвольних процесів, що останнім часом досліджуються здебільшого як самостійні, окремі об’єкти, порушуючи цілісність уяви про реальний досвід у усій його багатогранності й багатомірності.

Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, усіх хто цікавиться історією України.

ЗМІСТ

Передмова

Вступ Короткі нотатки про революції, кон’юнктуру та історіографію

Розділ 1.                Лютневий вибух: українське відлуння

Розділ 2.                Політичні сили й суспільні альтернативи

Розділ 3.                Романтизм весняної революційної повені

Розділ 4.                Злети і падіння визвольної хвилі влітку 1917 року.

Розділ 5.                Тривожні революційні будні та розвіяння ілюзій

Розділ 6.                Жовтнева буря: час історичного вибору

Розділ 7.                Конфлікт революцій: пошук виходу.

Кілька абзаців замість висновків

Іменний покажчик

Додаток Бібліографія праць з історії Української революції

Вийшла друком монографія Солдатенко В.Ф. “Україна в революційну добу