Суб’єктність України в сучасному світі: оцінки, стратегії, прогнози. Аналітична доповідь

Суб’єктність України в сучасному світі: оцінки, стратегії, прогнози. Аналітична доповідь

Суб’єктність України в сучасному світі: оцінки, стратегії, прогнози. Аналітична доповідь. / за ред. О.М. Майбороди. Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020. 88с.
ISBN 978-966-02-9533-9

У роботі розглянуто комплекс питань, пов’язаних з утвердженням цивілізаційної суб’єктності України на сучасному етапі – виявлено причини і чинники, якими гальмується утвердження геополітичної і геоекономічної суб’єктивності України, встановлено ступінь адаптованості вітчизняного законодавства і правоохоронної системи до європейської моделі, проаналізовано нові прояви у духовному житті і культурі України, розглянуто загальні перспективи утвердження України як суб’єкта західної цивілізації за визначальними політичними, соціально-економічними, правовими, духовними ознаками.

Аналітичну доповідь підготовлена за результатами наукового дослідження «Суб’єктивність України в сучасному світі: оцінки, стратегії, прогнози» за Конкурсом соціально-гуманітарних проектів НАН України.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Цивілізаційна суб’єктність України та розвиток її політичної системи. Шайгородський Ю.Ж.

Розділ 2. Стратегії поглиблення геополітичної та геоекономічної суб’єктності України. Кондратенко О.Ю.

Розділ 3. Міжнародно-правова суб’єктність України: стратегії посилення. Скрипнюк О.В., Савчук К.О.

Розділ 4. Шляхи розвитку духовно-культурної суб’єктності України. Шаповал Ю.І.

Розділ 5. Перспективи цивілізаційної суб’єктності України у XXI столітті. Майборода О.М.

Висновки