Сучасна українська політика. № 22.

Сучасна українська політика. № 22.

Сучасна українська політика. – К.: Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2011. – Вип. 22. – 422 с.
ISSN 1810-5270

ЗМІСТ

Розділ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИКИ

Олена Чальчева. Проблеми організації порівняльних досліджень

Володимир Шедяков. Можливості та вимоги наукового прориву: організаційний аспект

Алла Четверик. Методологія дослідження чинників політичної активності: українська специфіка

Наталія Лепська. Політична компетентність як детермінанта соціального програмування розвитку суспільства

Олександр Федоренко. Формування теоретичної моделі геополітичного дискурсу у вітчизняній політичній думці кінця ХХ – початку ХХІ століття

Максим Лепський. Темпоральність як основана генералізація типології прогнозів

Олена Ткаля. Теоретичне обґрунтування імунітету як особливої правової категорії

Анжела Акайомова. Використання мовної комунікації в політичному дискурсі

Віталій Темерівський. Інформаційно-комунікативний аспект політичного маркетингу

Тетяна Слабчук. Статус жінки у західній філософсько-політичній думці

Тарас Лутчин. Ідейно-політичні погляди Бориса Мар’яна – передвісника епохи шістдесятників

Олег Рудакевич. Функції національної політичної культури: теоретико-методологічний аспект

Марина Костельнюк. Політичний аспект діяльності Петра Могили.

Розділ 2. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ, ПРОЦЕСИ, ПОДІЇ

Марина Остапенко. Громадянська активність як основа формування громадянського суспільства

Юрій Рябой. Формування потужних політичних партій як елементу впливу на розвиток політичної свідомості суспільства

Юрій Пивоваров. Соціально-економічні фактори громадянської активності населення

Віталій Ханстантинов. Соціально-політичні розмежування – виклик толерантності в Україні

Богдан Петренко. Виникнення політичного екстремізму: проблема визначення причин

Олег Траверсу. Трансформація тоталітарної системи в СРСР: українські політичні лідери в контексті часу

Михайло Багмет, Володимир Апанасевич. Регіональні аспекти удосконалення системи управління персоналом на державній службі

Ганна Коваль. Державні адміністрації як суб’єкти земельних відносин у системі органів виконавчої влади

Євгеній Бородін. Юрій Шайгородський. Ціннісні аспекти формування молодіжної політики

Марина Гуцалова. Молодь як об’єкт державної молодіжної політики

Віра Ярошенко. Формування здорової української нації у контексті ідеї громадянськості

Микола Каращук. Місце і роль суспільного мовлення в інформаційному просторі України

Олександр Бойко. Чутка як інструмент політичного маніпулювання

Микола Медведчук. Основні різновиди мережевих засобів масової інформації

Маріан Токар. Закарпатська еліта у великій політиці

Валерій Троценко, Віктор Грисюк. Розвиток суспільно-політичного процесу на Волині в період незалежності

Валерій Бортніков. Становлення інституту державних адміністрацій на Волині (1992-2009 рр.)

Розділ 3. УКРАЇНА І СВІТ: ГЛОБАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР

Борис Дем’яненко. Україна і світ у 2010 році: компаративний аналіз методами міжнародного ранжування

Володимир Лісовський. Європейська безпека та національні інтереси України

Юлія Седляр. Внутрішні фактори формування зовнішньої політики держави

Олег Пошедін. Євроатлантичний вектор зовнішньої політики України

Юлія Подаєнко. Європа як космополітичний проект

Мирослав Лендьел. Правове оформлення місцевої представницької та безпосередньої демократії у регіоні Центральної і Східної Європи

Ольга Крет. Транспарентність влади: польський досвід

Тетяна Сидорук. Роль Польщі у формуванні східної політики Європейського Союзу

Тетяна Павлюк. Узгодження законодавства Хорватії з правовим доробком ЄС: досвід для України

Микола Бучин. Дотримання демократичних принципів виборів у регіональних міжнародних нормативно-правових актах

Борис Юськів. Міжнародна трудова міграція в Європі на початку ХХІ століття

Іванна Темірова. Німецький і французький підходи до інтеграції іммігрантів

Іванна Якуц. Політичні аспекти діяльності української діаспори в Росії

Олександр Аулін. Сучасна міфотворчість іноземних мусульманських еліт у соціокультурній сфері України

Ксенія Головешкіна. Феномен масової політичної культури в тоталітарних суспільствах

Ігор Алєксєєнко. Взаємний вплив розвитку форм державного правління та політичних режимів у транзитивних державах

Євген Васильчук. Специфіка радикалізації  панк-субкультури і російських суспільно-політичних рухів