Сучасна українська політика. № 23.

Сучасна українська політика. № 23.

Сучасна українська політика. – К.: Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2011. – Вип. 23. – 416 с.
ISSN 1810-5270

ЗМІСТ

Передмова

Микола Михальченко. Привид бродить Україною – привид реформ

Ольга Андрєєва. Кризові тенденції національної ідентичності у процесі формування української політичної нації

Ростислав Балабан. Характеристики політичної система України через призму наявного політичного класу

Тетяна Бевз. Конституційна реформа як складова трансформації політичної система трансформації політичної системи України

Світлана Бульбенюк. Дослідницький концепт політичної влади

Віра Бурдяк, Ігор Мороз. Порівняння розвитку політичних систем України та Польщі в першому постсоціалістичному десятилітті

Микола Гнатюк. Становлення основ міжнародної суб’єктивності Європейського Союзу: зовнішньоторгівельна компетенція

Михайло Гутор. Лідери християнських демократів України: морально-політичний погляд

Борис Дем’яненко, Віра Дем’яненко. Генезис інституту президенства в Україні: підсумки президентської каденції Л.Кравчука, Л. Кучми, В.Ющенка

Юлія Дмитришин. Симуляція політики в політичній рекламі України в умовах виборчих кампаній

Наталія Карпенко. «Тиждень України» на CNN: аналіз інформаційно-іміджевого матеріалу.

Ірина Климкова. Внутрішні детермінанти, структура та види культури парламентської діяльності (на прикладі Верховної Ради України)

Олександр Колтунов. Етична інфраструктура державної служби України: загальна характеристика

Лариса Кочубей. Політичний клас: завдання спрямовані на консолідацію української нації

Ірина Кресіна. Толерантність як цінність політичної і правової культури

Анатолій Круглашов, Наталія Ротар. Авторитарні девіації політичного режиму в Україні

Наталія Марадик. «Оксамитова революція» як початковий етап переходу до демократії у Чеській Республіці

Катерина Меркотан. Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток інституту багатопартійності

Петро Мироненко. Осмислення поняття «форма державного правління» в контексті сучасних політичних трансформацій

Оксана Михайловська. Удосконалення механізму розподілу повноважень між державою та інститутами громадянського суспільства

Мар’яна Нагорняк. Томаш Масарик про ідеологію панславізму та державну політику Росії

Олена Новакова. Зворотна хвиля демократизації на пострадянському просторі: причини та сутність ознаки

Юлія Опанасенко. Кризові явища в українській ідентичності та перспективи категоріального аналізу

Тетяна Панченко. Субсидіарний розподіл повноважень між органами влади різних рівнів: можливості застосування в Україні

Ігор Поліщук. Виборча система: оптимальна модель для України

Юрій Поліщук. Діяльність царизму щодо утвердження на Правобережній Україні російської православної церкви

Олена Постол. Особливості розвитку ідеології правого екстремізму

Фелікс Рудич. Політична нація України: передумови утвердження єдиної держави

Тетяна Сидорук. Сучасні дилеми і перспективи європейського курсу України

Олександр Соснін. Політологічна наука у вимірі процесів модернізації України

Віктор Співак. Особливості трансформації політичних систем в умовах глобалізації

Світлана Сторожук. Специфіка співвідношення держави та нації в контекстів історіографії В. Липинського

Віталій Ханстантинов. Культура домовляння як вимога ефективної моделі влади в Україні

Наталя Хома. Соціальні гарантії як чинник стабільності політичної системи

Ігор Черінько. Особливості політичної системи дуалістичних монархій на прикладі Королівства Тонга

Олексій Шевченко. Сучасний неоавторитаризм у контексті взаємодії влади та капіталу

Володимир Шедяков. Трансформації промислових відносин та якість управлінських впливів у системах соціальних комунікацій

Олена Яковлєва. Типові оцінки мовної ситуації в Україні та їхні концептуальні засади

Вікторія Ясинська. Зміни у європейській безпековій політиці як чинник впливу на політичну систему України