Сучасна українська політика. № 25.

Сучасна українська політика. № 25.

Сучасна українська політика. – К.: Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2011. – Вип. 25. – 362 с.
ISSN 1810-5270

ЗМІСТ

Розділ І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИКИ

Іларія Бачило, Олександр Соснін. Інноваційний розвиток нації в координатах проблем інформаційного і громадянського cуспільства

Олег Траверсе. Суб’єктивні та об’єктивно-культурні виміри вітчизняної політики

Антон Кіссе. Науковий інструментарій проблемного дослідження етнічних конфліктів

Ірина Чайка. Інфосфера постіндустріального суспільства: соціально-філософський аналіз

Олександр Городецький. Методологія дослідження політики інформаціонального суспільства

Вадим Волянський. Сутність медіа-політики у наукових поняттях і категоріях

Василь Козьма. Трансформація соціально-класової структури українського суспільства

Уляна Лукач. Концептуальні підходи до дослідження чинників політичної трансформації

Наталія Рудницька. Раціональність як характеристика політичного розвитку

Лариса Пиляєва. Жіночі стилі лідерства і гендерні ролі

Валентина Смірнова. Вчення Артура Шопенгауера та Фрідріха Ніцше про волю

Розділ ІІ. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ, ПРОЦЕСИ, ПОДІЇ

Іван Варзар, Пантелимон Варзар. Трикутник «країна – суспільство – держава» в координатах тріадного методу: чию незалежність в Україні та Молдові ми щойно відзначали?

Ліліана Ярова. Соціально-політичні реформи України як результат глобальної соціальної трансформації

Петро Мироненко. Роль політичної стратегії і тактики у функціонуванні системи державного управління

Юрій Шайгородський. Амбівалентність політичних орієнтацій і проблеми суспільної інтеграції

Дмитро Жиган. Основні напрямки здійснення соціальної політики в Україні

Дмитро Гаврилюк. Електоральний абсентеїзм як феномен політичної культури України

Ірина Мельник. Еволюція законодавства про вибори Президента України

Тетяна Андрійчук. Урядова політика сприяння розвитку громадянського суспільства:ефективність реалізації

Володимир Данилов. Концепція формування позитивного іміджу Збройних Сил України

Володимир Сенько. Політична участь у концепціях громадянської освіти

Олексій Третяк. Публічна сфера політики як чинник демократизації транзитивних суспільств

Юрій Друк. Негативні впливи політичного конфлікту як об’єктивна передумова політико-управлінської модернізації

Ольга Виговська. Інформаційна безпека України: нормативно-правова база

Ярослав Потапенко. Трансформації політичного в добу глобалізованого «мережевого суспільства»

Олександр Марунченко. Засоби масової інформації й комунікації в інформаційній війні

Оксана Руденко. Основные этапы эволюции политических связей с общественностью

Розділ ІІІ. УКРАЇНА І СВІТ: ГЛОБАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР

Ігор Зварич, Жанна Дутчак. Міжнародно-правова практика захисту прав етнічних меншин: еволюція, стан і перспективи розвитку

Мирон Курилич. Політика щодо трудової міграції: зарубіжний досвід і можливості його використання в Україні

Светлана Осипова. Право народов на самоопределение: отражение проблемы в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН (1940-1970-е годы)

Володимир Кузьмяк. Європейська інтеграція як стратегічний напрям зовнішньої політики України

Микола Кулачинський. Малі британські політичні партії як критики європейської інтеграції

Валерій Врадій. Можливості та перешкоди на шляху побудови стратегічної концепції протидії міжнародному тероризму в Україні

Олена Шерман. Специфіка репрезентації політичного інституту монархії у мережі Інтернет

Олександр Аулін. Формування міфологічних систем у контексті мусульманського державотворення

Ганна Музиченко. Ідеологічне підґрунтя державної політики країн пострадянського простору

Антон Глушко. Геополітика і пам’ять в Україні й республіці Словенія: проекти «Західні Балкани» і «Російський Світ»

Євген Васильчук. Сучасні молодіжні субкультури: проблеми класифікації

Хураман Абузар кызы Гадимова. Национально-освободительная идея в публицистике Узеира Гаджибейли