Сучасна українська політика. № 27.

Сучасна українська політика. № 27.

Сучасна українська політика. – К. : Вид-во „Центр соціальних комунікацій”, 2012. – Вип. 27. – 280 с.
ISSN 1810-5270

ЗМІСТ

Розділ І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Олег Рудакевич. Теоретико-методологічні засади розбудови України як національної держави

Олександра Купченко. Методологія дослідження динаміки політичного знання

Ніна Ржевська. Метод інституціоналізазії в політичному аналізі та прогнозуванні

Дмитро Неліпа. Застосування кластерного аналізу при проведенні системного аналізу в політології

Ірина Чайка. Співвідношення понять „інформація” та „знання” в соціально-філософському дискурсі

Сергій Рудницький. Категорія „інтерес” у соціально-гуманітарних науках ХХ – початку XXI століть

Тетяна Андрійчук. Українська модель демократії:  політико-правовий контекст

Тарас Лутчин. Основні ідеологічні течії національно-визвольного руху в Україні наприкінці 50-х – на початку 70-х років ХХ століття

Розділ ІІ. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ. КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Алла Рубан. Толерантність як суспільно-політичне явище

Мирослав Беззуб’як. Сутнісні засади політологічного мислення: метафізика й політика

Ольга Шадріна. Місце латентності в структурі соцієтального поля: методологічний аспект

Олена Кривицька. Історична пам’ять у контексті створення національного міфу

Олег Поплавський. Тема Донецько-Криворізької республіки як основа політичної концепції сучасних ідеологів федералізації України

Антон Найчук. Політична мова як домінантний елемент соціальної стратифікації: історичний аспект

Валентина Смірнова. Основні напрями вивчення прикладних аспектів реалізації політичної волі соціальних суб’єктів

Катерина Петренко. Роль молодіжної політики в державотворенні України

Валерій Ливенко. Інформаційна зброя як засіб реалізації інформаційних операцій

Анатолій Якименко. Вплив медіатизації політики на процес сучасної політичної комунікації

Юлія Кривобок. Розвиток політичної реклами: історичні трансформації

Володимир Шедяков. Підвищення якості еліти як умова успішного вирішення завдань нової модернізації

Розділ ІІІ. ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Петро Мироненко. До проблеми становлення форми державного правління Російської Федерації

Олексій Сидорчук. Вплив напівпрезидентської форми правління на демократичну консолідацію: досвід Польщі

Ольга Васильченко. У конструктивному діалозі: стратегічне партнерство Японії та Індії на сучасному етапі

Надія Пеліванова. Інститут органів самоорганізації населення в країнах Центральної та Східної Європи

Юлія Седляр. Внутрішньополітичні колізії в США  щодо реалізації стратегії санкцій проти КНР у першій половині 1990-х рр

Аліна Іовчева. Роль освіти в процесі становлення гендерно-збалансованої політичної системи в республіці Cербії та в Україні

Тетяна Данилова. Жіночі рухи у боротьбі за гендерну справедливість: The Global Fund for Women

Розділ IV. ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ

Світлана Сторожук. Значення расової складової у визначенні етносу

Наталья Шкурко. Культурологический компонент в создании образа регионального политического лидера (на примере Якутии)

Володимир Кушніренко. Характер і роль правових технік та методів у формуванні шаріату