Сучасна українська політика. № 28.

Сучасна українська політика. № 28.

Сучасна українська політика. – К. : Вид-во „Центр соціальних комунікацій”, 2013. – Вип. 28. – 384 с.
ISSN 1810-5270

ЗМІСТ

Ольга Андрєєва. Українська національна ідентичність: кризові явища „локального” та „універсального”

Дмитро Арабаджиєв. Організація громадського моніторингу за парламентськими виборами–2012 в Україні в контексті європейських цінностей

Мирослав Беззуб’як. Теоретична предетермінованість політичного мислення

Тарас Бобровський. Специфіка органу державної влади як носія іміджу та об’єкта іміджування

Ольга Васильченко. Стратегічні протиріччя у російсько-китайських відносинах: пристрасті за „Туманганом”

Микола Горєлов. Виборча система України: кон’юнктурні проблеми і шляхи їх подолання

Григорій Дашутін, Олександр Штика. Ідеологія реформ як фактор модернізації українського капіталізму

Наталія Замкова. Про статус української мови в російській імперії в контексті типології сценаріїв міжмовних відносин

Микола Капінос, Олена Котелянець. Інституційні та політико-правові засади державної етнонаціональної політики в Україні

Владислав Ковалевський. Основні теоретико-методологічні підходи до вивчення комунікацій між владою і громадою

Олег Козерод. Історико-політичні аспекти розвитку єврейської спільноти України: сучасна англомовна історіографія

Іван Кудрявський. Чинники підвищення конкурентоспроможності держави:

політологічний аналіз

Ірина Кучеренко, Михайло Басараб. Національна державність України: глобальні й внутрішні виклики

Віталій Лебедюк. Конфігурація партійної системи України: нисхідні та висхідні тенденції

Анатолий Лузан. О содержании понятия „политическая жизнь общества”

Євгенія Макаренко. Феномен комуністичної партії в Україні

Олеся Мандебура. Інститут політичної конкуренції в Україні: становлення та перші конкурентні вибори

Микола Михальченко, Олександр Михальченко. Методологічні проблеми аналізу процесів трансформації політичних інститутів України

Євген Перегуда. Механізми взаємодії органів виконавчої влади

Анастасія Перфільєва. Детермінанти сучасного світового політичного процесу

Ігор Плевако. Формування латиноамериканського регіоналізму як геополітичного концепту XIX-XX століть

Анатолій Подольський. Становлення сучасних наукових студій з проблематики злочинів тоталітарних режимів в Україні: спроби осмислення

Ірина Пономарьова. Трансформація етнічної ідентичності в грецькій спільноті Приазов’я

Олег Пошедін. Розширення НАТО: через критерії членства чи досягнення військових стандартів?

Ніна Ржевська. Політичний аналіз у здійсненні стратегічного прогнозування в США

Юлія Седляр. Інституційне забезпечення реалізації політики санкцій у системі Європейського Союзу

Олександр Семченко. Концептуальні підходи до аналізу проблем формування іміджу держави

Олександр Чорний. Політологія і маркетинг: мезальянс чи фіктивний шлюб?

Юрій Шайгородський. Громадянське суспільство в Україні: чинники й особливості формування

Олексій Шевченко. Сучасна українська політична система: криза легітимації

Володимир Шедяков. Аксіологія постсучасного міфу як чинник соціокультурного антропогенезу

Олена Яковлєва. Мова і політичні процеси та інститути

Антон Янченко. Доступ до інтернету, соціальні медіа та нові можливості для громадянського суспільства в Україні