Сучасна українська політика. № 29.

Сучасна українська політика. № 29.

Сучасна українська політика. – К. : Вид-во „Центр соціальних комунікацій”, 2013. – Вип. 29. – 348 с.
ISSN 1810-5270

ЗМІСТ

Дмитро Арабаджиєв. Етапи здійснення громадського моніторингу (на прикладі місцевих виборів в Україні в 2010 році)

Мирослав Беззуб’як. Традиційні й сучасні альтернативи національній державі

Ольга Васильченко. Сирійська криза у площині стратегічних координат Російської Федерації

Елена Гросфельд. Лоббизм как вид рентоориентированного поведения в Украине: методологические аспекты исследования

Олена Давидюк. Оцінка процесу надання соціальних послуг

Сергій Даниленко. Smart-технології й інтерактивний політичний процес: аргумент конвергентого мейстриму сучасних медіа

Максиміліан Дубняк. Відповідальне корпоративне громадянство як чинник розвитку громадянського суспільства та євроінтеграції України

Кирило Євсеєв. Політичний текст як предмет дослідження

Ігор Іванов. Партійна ідентифікаціята електоральна поведінка: чинники формування

Марина Клим. Індексний аналіз президентської влади в сучасній Україні (за методикою Дж. Макгрегора)

Юрій Коваль. Специфіка сучасних політологічних підходів до дослідження місцевого самоврядування в Україні

Вікторія Конах, Петро Рогов. Зовнішні інформаційно-психологічні впливи на Україну та можливі шляхи їх нейтралізації

Ясміна Короход. Засоби масової інформації як інструмент політичного впливу

Наталія Крук. Інформаційна відкритість органів державної влади України на сучасному етапі

Володимир Кушніренко. Ісламський фактор у державотворчих процесах вайнахської етнокультурної спільноти

Петро Мироненко. Трансформація форми державного правління у сучасній Білорусі

Світлана Мітряєва. Місцеві та регіональні органи влади як основні актори транскордонного співробітництва

Ігор Плевако. Формування геополітичних концепцій безпеки та їх реалізація у Латиноамериканському регіоні

Іван Прибєгін. Єврейський інтегральний націоналізм на етапі становлення: теорія та практика

Ольга Приймак. Вплив політичної кон’юнктури на українську освіту і науку (середина 20-х – середина 50-х рр. ХХ століття)

Микола Примуш. Теоретико-методологічні інтерпретації фашизму як різновиду політичної ідеології та форми політичного міфу

Артем Рудометкин. Насилие в СМИ и киноиндустрии как способ манипуляции общественным сознанием

Марія Свєтлакова. Політичний популізм в Італійській республіці (на прикладі партії „Рух п’яти зірок”)

Леонід Солонько. Особливості формування діяльнісної свідомості на ранніх етапах історії

Андрій Фомічов. Функції соціально-політичного протесту

Людмила Червінська. Особливості політичної участі мігрантів у країнах Європейського Союзу

Юрій Шайгородський. Українська політична еліта: стереотипні практики і виклики сучасності

Аліна Ювченко. Державні ґендерно-чутливі політики в умовах глобалізації (на прикладі КНР)